Antanas VINGRYS
  Gimimo data: 1928-01-26
Gimimo vietovė: Dobilynės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas kūno kultūros mokytojas, vadovas

2022-07-04   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Vingrys (1892–1986) ir Ona Vingrienė (1904–1983) – žemdirbiai. Buvo vyriausias vaikas šeimoje. Sesuo Stasė Vingrytė-Raslanienė (g. 1932 m.) – siuvėja, brolis Stasys Vingrys (1935–1990) – dažytojas. Sesuo Marytė Vingrytė (1930–1930) mirė kūdikystėje.

Tėvams persikėlus, nuo 1928 m. augo Šlapėse (Anykščių r.).

1935–1937 m. mokėsi Bikūnų (Anykščių r.) pradžios mokyklos Elmiškio (Anykščių r.) komplekte, 1937–1939 m. baigė pradžios mokyklą Kiaušuose (Anykščių r.), kur buvo perkeltas šis komplektas. 1939–1944 m. mokėsi Anykščių progimnazijoje, 1944–1948 m. baigė Anykščių gimnaziją.

1948 m. rudenį A. Vingrys pradėjo dirbti Anykščių gimnazijoje fizinio lavinimo mokytoju, bet netrukus paliko darbą, išvykdamas studijuoti. 1948–1952 m. jis studijavo Kauno kūno kultūros institute, įgijo fizinio lavinimo mokytojo išsilavinimą.

Studijuodamas 1950–1952 m. jis dirbo Kauno mėsos kombinato meistrų-mechanikų mokykloje dėstytoju.

1952–1989 m., iki pensijos, A. Vingrys dirbo Anykščių vidurinėje, Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje.

1952–1958 m. jis buvo šios mokyklos fizinio lavinimo mokytojas, 1958–1962 m. su pertrauka – Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos direktorius. Vadovaudamas mokyklai, A. Vingrys ypač daug dėmesio skyrė moksleivių meno saviveiklai, skatino ir rėmė į Anykščius atvykusio muzikos mokytojo Prano Dūmano veiklą. Tuo metu Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje susikūrė chorai, skudučių ansamblis, orkestrėlis, šokių ir dramos rateliai. Direktoriui teko atremti valdžios priekaištus dėl žemo moksleivių pažangumo ir silpno idėjinio auklėjimo.

1960 m. liepos–lapkričio mėnesiais jis ėjo Anykščių rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjo pareigas.

1962–1964 m. A. Vingrys dirbo šioje mokykloje mokymo dalies vedėju, pakeitus pareigas, 1964–1967 m. buvo direktoriaus (Stanislovo Žekonio) pavaduotojas mokymui ir auklėjimui, 1967–1986 m. – užklasinio ir užmokyklinio auklėjimo organizatorius. 1986–1989 m. jis dirbo kūno kultūros mokytoju, kol išėjo į pensiją.

1989–1994 m. jis dar dirbo Dabužių nepilnosios vidurinės, devynmetės, K. Sirvydo pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoju.

Laisvalaikį skiria sodininkystei, bitininkauja.

Susituokė 1953 m. sausio 3 d. Vilniuje, žmona Eugenija Tylaitė-Vingrienė (1931–2022) – pedagogė geografijos mokytoja. Liko našlys. Sūnūs: Arvydas Vingrys (g. 1955 m.) – inžinierius, sportininkas, Audrius Vingrys (g. 1962 m.) – pedagogas, visuomenininkas.