Alfonsas LUKOŠEVIČIUS
  Gimimo data: 1914-08-23
Gimimo vietovė: Dragonių k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Gydytojas pediatras, sveikatos apsaugos organizatorius, vadovas

2017-07-19   |   Spausdinti

1933 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Įkvėptas gydytojo Antano Didžiulio, 1933–1939 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete, įgijo gydytojo išsilavinimą.

1939–1940 m. A. Lukoševičius dirbo Panevėžio apskrities ligoninės vaikų ir vidaus ligų skyriuje, kuriam vadovavo Mykolas Marcinkevičius, gydytoju.

Sukūręs šeimą, A. Lukoševičius 1940 m. rudenį persikėlė gyventi į Anykščius ir čia liko iki gyvenimo pabaigos.

1940–1944 m. jis buvo Anykščių valsčiaus ambulatorijos gydytojas. 1941 m. Anykščiuose A. Lukoševičius įsteigė motinos ir vaiko konsultaciją, privačiame name atidarė 8 lovų pirmuosius gimdymo namus. Antrojo pasaulinio karo metais, kai Anykščiuose sušaudžius žydus trūko gydytojų, jis įsteigė laikinąjį izoliatorių sergantiems dėmėtąja šiltine, pats gelbėjo ligonius, rizikuodamas gyvybe.

Po karo A. Lukoševičius organizavo Anykščiuose medicinos įstaigų veiklą. 1944 m. jis atkūrė miestelio ambulatoriją, ištuštėjusiame Adomo Laskausko name atidarė gimdymo namus, įrengė motinos ir vaiko konsultaciją. 1944–1947 m. jis dirbo ambulatorijos vedėju, kartu buvo ir gimdymo namų vedėjas.

Anykščiams tapus apskrities centru, A. Lukoševičius 1947–1950 m. dirbo Anykščių apskrities sveikatos apsaugos skyriaus vedėju. Jis atidarė Anykščiuose polikliniką (1949 m.) ir ligoninę (1950 m.), steigė felčerinius-akušerinius punktus kaimuose.

1951 m. jis specializavosi Kauno klinikose pas pediatrą H. Januškevičių, įgijo vaikų gydytojo specialybę ir 1951–1961 m. buvo pirmasis ir vienintelis Anykščiuose vaikų gydytojas. Vėliau A. Lukoševičius dirbo Anykščių rajono centrinės ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėju, kol 9-ajame dešimtmetyje išėjo į pensiją, sulaukęs solidaus amžiaus.

1965–1967 m. A. Lukoševičius buvo ir Anykščių miesto vaikų lopšelio-darželio lopšelinės vaikų grupės gydytojas, 1967–1969 m. dirbo Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje gydytoju.

A. Lukoševičius buvo aktyvus blaivybės propaguotojas, skaitė paskaitas antialkoholine tematika, aiškindamas girtavimo žalą vaikų sveikatai.

Vedė 1940 m., žmona Rozalija Kuliešaitė-Lukoševičienė (1913–1982) – gydytoja odontologė. Vaikai: Rita Lukoševičiūtė-Tubelienė (g. 1944 m.) – gydytoja, Eugenijus Lukoševičius (g. 1946 m.) – inžinierius, Vita Lukoševičiūtė (g. 1948 m.) – prekybos ekonomistė, Valentinas Lukoševičius (g. 1951 m.) – pedagogas, kūno kultūros mokytojas, Joana Lukoševičiūtė-Viesulienė (g. 1955 m.) – inžinierė. Vyriausioji duktė Eugenija Palmira Lukoševičiūtė (1942–1943) mirė kūdikystėje. Anūkai: Linas Tubelis (g. 1973 m.) – sporto organizatorius, Tomas Lukoševičius (g. 1980 m.) – inžinierius, sportininkas krepšininkas.

Mirė 2000 m. liepos 14 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina paminklinė akmens skulptūra su įrašu postamente (autorius – skulptorius Algis Ladiga, 1983 m.).