Birutė Zosė BULOTIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Pakalnytė, Šližienė
Gimimo data: 1946-09-20
Gimimo vietovė: Šeimyniškių k. (Utenos r.)

Trumpai:
Bibliotekininkė bibliografė, kultūros organizatorė, vadovė

2021-11-29   |   Spausdinti

Tėvai: ? Pakalnis ir Angelė Pakalnienė (1901–1982).

1954–1958 m. mokėsi Plepesiškių (Utenos r.) pradinėje mokykloje, 1958–1962 m. – Sudeikių (Utenos r.) aštuonmetėje mokykloje, 1962–1965 m. – Utenos 2-ojoje vidurinėje mokykloje, kur jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas buvo Rapolas Šaltenis.

1965–1972 m. ji dirbo Žviliūnų (Anykščių r.) bibliotekos vedėja, 1972–1979 m. buvo Anykščių rajono vykdomojo komiteto instruktorė.

1972–1978 m. B. Šližienė neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo bibliotekininkės ir bibliografės išsilavinimą.

1979–1984 m. ji dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

1984–2004 m. B. Bulotienė buvo Anykščių rajono centrinės bibliotekos, Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. Ji skatino bibliotekininkų kolektyvą diegti naujausias darbo formas, kurti naujas kultūrinės veiklos tradicijas, organizuoti šventes Anykščių visuomenei. 1986 m. jos iniciatyva bibliotekoje susibūrė ir buvo įkurtas Anykščių rajono literatų klubas "Marčiupys" (pirmasis klubo vadovas – Vytautas Balčiūnas). 

2004 m. B. Bulotienė pasitraukė iš šių pareigų, pablogėjus sveikatai.

Ji dalyvavo politinėje veikloje, buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narė.

Respublikiniame bibliotekininkų konkurse ji buvo apdovanota Geriausio jaunojo bibliotekininko diplomu (1969 m.), jos darbas, vadovaujant Anykščių bibliotekininkams, buvo įvertintas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštais (1996, 1997 m.).

Laisvalaikiu skaitė knygas, mėgo sodininkystę.

Buvo ištekėjusi, vyras Rimantas Šližys – teisininkas. Išsiskyrė.

Vėl ištekėjo, vyras Pranas Bulota (1931–2021) – ekonomistas finansininkas, valstybės tarnautojas.

Mirė 2008 m. gegužės 26 d. Anykščiuose. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse giminės kape prie motinos. Kapą ženklina raudono akmens paminklas-stela su iškaltu įrašu: "Angelė Pakalnienė / 1901–1982 / Birutė Bulotienė / 1946–2008".