Alfonsas ULČINAS
  Gimimo data: 1907-12-05
Gimimo vietovė: Bertužių k. (Šiaulių r.)

Trumpai:
Pedagogas lietuvių kalbos ir anglų kalbos mokytojas, visuomenininkas, kraštotyrininkas

2023-10-19   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Ulčinas ir Barbora Račytė-Ulčinienė. Pusbrolis (tėvo sesers Onos Ulčinaitės-Grušienės sūnus) Juozas Grušas (1901–1986) – rašytojas.

Mokėsi Kairių (Šiaulių r.) pradžios mokykloje, 1928 m. baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. Nuo 1928 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą bei anglų kalbą ir anglų istoriją, įgijo filologinį išsilavinimą. Tarp jo dėstytojų buvo ir Juozas Tumas-Vaižgantas.

1937–1940 m. A. Ulčinas dirbo Vilkaviškio privačioje gimnazijoje mokytoju.

Nuo 1940 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Anykščiuose.

1940–1944 m. A. Ulčinas dirbo Anykščių progimnazijoje, 1944–1949 m. – Anykščių gimnazijoje, 1949–1953 m. – Anykščių vidurinėje mokykloje, 1953–1968 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos mokytoju. Jis išleido vieną savo auklėtinių abiturientų laidą (1946 m.).

Paskirtas 1948 m. gruodį, 1948–1964 m. jis buvo ir šios mokyklos mokymo dalies vedėjas, 1964–1968 m. – direktoriaus (Stanislovo Žekonio) pavaduotojas mokymui ir auklėjimui. Apie 1947–1949 m. jis taip pat dirbo Anykščių suaugusiųjų progimnazijoje mokytoju, 1954 m. birželį laikinai ėjo Anykščių J. Biliūno vidurinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Amžininkų prisiminimuose jis išliko kaip taktiškas ir pareigingas, bet nekentęs formalizmo ir biurokratizmo.

Jis taip pat domėjosi kraštotyra, bendravo su buvusiais Anykščių mokytojais ir mokiniais, paskelbė spaudoje kraštotyros darbų apie Anykščių krašto švietimo sistemos raidą XX amžiaus pirmojoje pusėje.

A. Ulčinui buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio mokytojo garbės vardas (1960 m.), jis buvo apdovanotas medaliu "Už šaunų darbą 1941–1945 metų Didžiajame Tėvynės kare" (1945 m.), medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.) ir "Darbo veterano" medaliu (1977 m.), žinybiniais garbės raštais.

Laisvalaikiu mėgo sportą, buvo filatelistas.

Buvo vedęs, žmona Ona Gladutytė-Ulčinienė (1923–2007) – pedagogė, medikė.

Mirė 1996 m. gegužės 17 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens skulptūrinė kompozicija su kryžiumi centre, kairiojoje steloje iškaltas įrašas: "Alfonsas / Ulčinas / 1909–1996", dešiniojoje – "Ona / Ulčinienė / 1923–2007".