Rūta MARTORANA
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Mackevičiūtė, Smalskienė, Ruti Russelli
Gimimo data: 1962-07-06
Gimimo vietovė: Kaunas

Trumpai:
Kultūros organizatorė, pedagogė, dailininkė, choreografė

2019-03-25   |   Spausdinti

1969–1973 m. mokėsi Kauno 25-ojoje vidurinėje mokykloje, 1973–1978 m. – Kauno Juozo Naujalio vidurinės meno mokyklos dailės skyriuje, 1978–1980 m. baigė Kauno 27-ąją vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais lankė klasikinio šokio studiją Kauno profsąjungų rūmuose, šoko estradinius šokius Povilo Stravinsko grupėje, mokėsi pantomimos pas Kęstutį Adomaitį.

1980–1981 m. R. Mackevičiūtė dirbo Kauno dailės kombinato keramikos ceche rūšiuotoja, 1981–1988 m. buvo Fizikinių techninių energetikos problemų instituto dailininkė apipavidalintoja. 1988–1991 m. ji dirbo Kauno 25-ojoje vidurinėje mokykloje dailės ir braižybos mokytoja.

1985–1991 m. ji neakivaizdžiai studijavo Vilniaus dailės akademijos Pramoninės dailės fakultete, įgijo architektūrinio dizaino išsilavinimą.

1991–1994 m. R. Mackevičiūtė buvo Palangos 2-osios vidurinės mokyklos dailės ir braižybos mokytoja. 1991 m. Palangoje ji įkūrė eksperimentinę dailės ir judesio meno studiją ir buvo jos vadovė.

1994–2001 m. ji gyveno Plungėje ir dirbo Platelių (Plungės r.) meno mokykloje dailės mokytoja, dailės skyriaus vedėja, bei Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.) vidurinėje mokykloje dailės mokytoja, direktoriaus pavaduotoja popamokinei veiklai. 1998–2001 m. ji buvo Plungės moksleivių namų direktorė. Jai buvo suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

Plungėje ji įkūrė suaugusiųjų klubą "Bendraminčiai" ir jaunimo klubą "Intervalas" (2001 m.). 1995––2001 m. ji savanoriškai dirbo su "Vilties" bendrijos Plungės skyriaus suaugusiais žmonėmis, turinčiais proto negalią, įkūrė dailės studiją, rengė parodas ir projektus.

2001–2007 m. R. Smalskienė gyveno Anykščiuose ir buvo Anykščių Jono Biliūno bei Antano Vienuolio gimnazijų dailės mokytoja, dizaino studijos vadovė. 2004–2007 m. ji taip pat buvo Anykščių kultūros centro režisierė, judesio teatro "Sentio" vadovė.

2003–2004 m. ji stažavosi Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institute.

2001 m. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje R. Smalskienė įkūrė pantomimos grupę, kuri 2002 m. tapo respublikinio vaikų ir jaunimo teatrų konkurso "Šimtakojis" laureate, o 2004 m. išaugo į vienintelį Lietuvoje vaikų pantomimos teatrą "Homo".

Kartu su teatrais "Sentio" ir "Homo" R. Smalskienė inscenizavo Rimanto Vanago kūrinius – režisavo spektaklius "AB vienetas" (apie Antaną Baranauską, 2006 m.) ir "Vaistininko širdis" (apie Antaną Vienuolį, 2007 m.).

Kartu su Jono Biliūno gimnazijos dizaino studijos moksleiviais R. Smalskienė 2003 m. sukūrė ir Anykščių ligoninės Vaikų ligų skyriui padovanojo tapybinį pano. Jos paruošti moksleiviai 2004 m. laimėjo respublikinį moksleivių grafitų piešimo konkursą, skirtą Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą.

2008–2010 m. R. Martorana gyveno Nicoje (Prancūzija) ir buvo laisvoji menininkė.

Nuo 2010 m. ji gyvena ir dirba Prancūzijos užjūrio regione Karibuose Gvadelupoje, yra dailininkė, vaikų ir suaugusiųjų dailės studijos mokytoja. Ji studijuoja meno terapiją.

Ji kuria tapybos ir grafikos darbus, yra knygų iliustratorė.

Nuo 1992 m. jos kūriniai eksponuojami parodose. R. Mackevičiūtė-Smalskienė surengė autorines tapybos parodas Palangoje, Klaipėdoje, Plungėje, Kaune, Telšiuose, Vilniuje (Seimo rūmai, 2002 m.), Mendene (Vokietija), grafikos darbus eksponavo Bremene (Vokietija).

Jos darbai spausdinami periodikoje, ji apipavidalino kelias knygas: Rimanto Vanago "Vyriški ir žvėriški nutikimai : medžiotojų poringės" (2005 m.) bei "Niurksi plūdė ir širdis : žvejų nutikimai" (2006 m.), Danieliaus Binkio prozos rinkinį "Praeities nuolaužos" (2006 m.), Broniaus Karvelio humoro ir satyros rinkinį "Nuodėmingoji Ožkelė" (2006 m.).

2003–2007 m. ji buvo Liberalų demokratų partijos narė.

Laisvalaikiu keliauja, šoka, mėgsta būti miške, kopose ar prie vandens, plaukioja baidare, skaito filosofinę literatūrą, svajoja, mėgsta šunis.

Buvo ištekėjusi. Duktė Miglė Narkevičiūtė.

Ištekėjo 2001 m., vyras Žilvinas Pranas Smalskas (g. 1961 m.) – architektas technikas, turizmo organizatorius, literatas. Išsiskyrė 2007 m.

Ištekėjo 2008 m., vyras Olivier Martorana (g. 1956 m.) – dizaineris. Išsiskyrė 2010 m.

Ištekėjo 2019 m. kovo 23 d., vyras Claude Budzynski (g. 1956 m.) – istorikas.