Vytautas BERNADIŠIUS
  Gimimo data: 1958-07-17
Gimimo vietovė: Bečerninkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius hidrotechnikas, gamtininkas, valstybės tarnautojas, vadovas

2022-06-18   |   Spausdinti

1965–1969 m. mokėsi Mileikiškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1969–1976 m. baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1976–1981 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo inžinieriaus hidrotechniko išsilavinimą.

1984–1986 m. V. Bernadišius dirbo Arnionių (Molėtų r.) žuvininkystės ūkyje vyriausiuoju inžinieriumi.

Nuo 1986 m. jis gyvena Vilniuje ir dirba valstybės tarnyboje.

1986–1989 m. V. Bernadišius buvo Lietuvos SSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius vyriausiasis inžinierius, 1989–1991 m. – Valstybinio gamtos apsaugos komiteto Respublikinės valstybinės gamtos apsaugos inspekcijos Gamtinių išteklių skyriaus viršininkas, 1991–1993 m. – Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento Vandenų valdybos viršininkas.

1993–1996 m. jis buvo  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Vandenų skyriaus viršininkas, 1996–1999 m. – Aplinkos apsaugos ministerijos sekretorius, 1999–2003 m. – Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktoriaus pavaduotojas, Ypatingųjų ekologinių situacijų koordinatorius.

2003–2005 m. V. Bernadišius  dirbo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriumi.

2005–2006 m. jis buvo uždarosios akcinės bendrovės "August ir Ko" (inžinerinės sistemos) technikos direktorius, 2006–2009 m. dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje "Vandens projektai", buvo projektų vadovas.

2009–2012 m V. Bernadišius dirbo Aplinkos apsaugos agentūroje, buvo Kontrolės organizavimo ir taršos prevencijos įgyvendinimo skyriaus vedėjas. 2012–2018 m. jis buvo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo administracijos LAAIF ir Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programų projektų skyriaus viršininkas.

Nuo 2018 m. iki šiol jis dirba Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos struktūroje. Nuo 2018 m. jis buvo Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, nuo 2020 m. – Klimato kaitos valdymo grupės vyriausiasis specialistas, nuo 2022 m. – Energijos efektyvumo politikos grupės vyriausiasis specialistas.

Laisvalaikiu tvarkosi namuose, sode.

Vedęs, žmona Daiva Bernadišienė (g. 1958 m.) – buhalterė. Vaikai: Gediminas Bernadišius (g. 1988 m.), Dovilė Bernadišiūtė (g. 1990 m.).