Saulius RASALAS
  Gimimo data: 1968-08-14
Gimimo vietovė: Paobelio k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Miškininkas, politikas, savivaldos organizatorius

2020-09-06   |   Spausdinti

Tėvai: Vladas Rasalas ir Janė Rasalienė (1930–2018). Broliai Audrius Rasalas – verslininkas ir Giedrius Rasalas.

1975–1978 m. baigė Tulpiakiemio (Ukmergės r.) pradinę mokyklą, 1978–1986 m. – Pagirių (Kėdainių r.) vidurinę mokyklą.

1986–1987 m. S. Rasalas dirbo Ukmergės miško pramonės ūkio Deltuvos girininkijoje miško darbininku. 1987–1989 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

1989–1994 m. jis studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, įgijo inžinieriaus miškininko išsilavinimą.

1994–1995 m. jis dirbo Aukštaitijos nacionaliniame parke (Palūšė, Ignalinos r.) inspektoriumi.

Nuo 1995 m. iki šiol S. Rasalas gyvena ir dirba Anykščių rajone. 1995–2004 m. jis dirbo Anykščių miškų urėdijoje, buvo miško ruošos inžinierius, darbų saugos inžinierius, Piktagalio eiguvos eigulys.

2004–2015 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Andrioniškio seniūnijos seniūnas. Jo iniciatyva buvo patvirtintas Andrioniškio herbas ir sukurta miestelio vėliava (2011 m.), seniūnijos žinios sklido internete.

Nuo 1998 m. S. Rasalas buvo Lietuvos centro sąjungos narys, iki 2003 m. – Lietuvos centro sąjungos Anykščių rajono skyriaus pirmininkas. Po partijų susijungimo 2003–2012 m. jis buvo Lietuvos liberalų ir centro sąjungos narys, šios sąjungos Anykščių skyriaus pirmininko pavaduotojas.

2007 m. šios partijos sąraše jis buvo išrinktas Anykščių rajono savivaldybės 2007–2011 m. kadencijos tarybos nariu, bet mandato atsisakė dėl užimamų seniūno pareigų.

Nuo 2012 m. S. Rasalas yra Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys, šios partijos Anykščių skyriaus tarybos narys, nuo 2019 m. – skyriaus pirmininko (Mindaugo Sargūno) pavaduotojas. Jis yra Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio respublikinės tarybos narys.

2015 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatas, buvo išrinktas 2015–2019 m. kadencijos Tarybos nariu, bet iki kadencijos pradžios atsisakė mandato dėl užimtų pareigų savivaldybės administracijoje.

Nuo 2015 m. balandžio iki 2016 m. gruodžio S. Rasalas dirbo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės (Venetos Veršulytės) pavaduotoju, kol savo iniciatyva pasitraukė iš šių pareigų.

Nuo 2017 m. liepos jis užėmė likusią laisvą Tarybos nario vietą ir 2017–2019 m. buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys, Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto narys.

Nuo 2017 m. jis yra asmeninis finansų konsultantas.

2018–2019 m. S. Rasalas dirbo viešojoje įstaigoje "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" vadybininku.

2015–2017 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narys – Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovas.

2019 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos rinkimuose kaip Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas ir buvo išrinktas 2019–2023 m. kadencijos Tarybos nariu, buvo Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto narys, kol 2019 m. gruodį pasitraukė iš Tarybos dėl užimtų pareigų savivaldybės administracijoje.

Nuo 2020 m. sausio S. Rasalas dirba Anykščių rajono savivaldybės administracijos Svėdasų seniūnijos seniūnu.

Nuo 2020 m. jis yra viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės stebėtojų tarybos narys ˜– savivaldybės atstovas.

2001 m. S. Rasalas dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje "Triumfo vartai", rinkusioje naujus visuomenės lyderius, buvo vienas iš šios laidos lyderių ir laidos krivulės narys. 2004 m. jis dalyvavo laidoje "Vienas prieš vieną", kurioje kaip eilinių žmonių atstovas varžėsi su šalies politinių partijų vadovais ir buvo vienas iš laidos lyderių – pralaimėjo tik pusfinalyje.

Laisvalaikiu domisi politika, krašto istorija.

Susituokė 1992 m., žmona Nelė Kažukauskaitė-Rasalienė (g. 1970 m.) – pedagogė pradinių klasių mokytoja. Sūnūs: Marijus Rasalas (g. 1994 m.), Adomas Rasalas (g. 2004 m.).

S. Rasalo biografija publikuojama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 2-ajame tome (sudarytojas Gediminas Isokas, 1997 m.).