Antanas ZULONAS
  Gimimo data: 1942-12-24
Gimimo vietovė: Papilių k. (Kupiškio parapija, Kupiškio r.)

Trumpai:
Kunigas

2013-10-14   |   Spausdinti

Tėvas Petras Zulonas. Sesuo Genovaitė Ona Zulonaitė-Kavaliauskienė. Sūnėnas (sesers sūnus) Remigijus Kavaliauskas (g. 1966 m.) – kunigas, kraštotyrininkas.

1966–1971 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1971 m. balandžio 25 d. A. Zulonas buvo įšventintas kunigu.

1971–1972 m. jis buvo vikaras Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, 1972–1974 m. – Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras, ten talkino klebonui Gediminui Šukiui, 1974–1975 m. – Šeduvos (Radviliškio r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaras, 1975–1976 m. vėl tarnavo vikaru Zarasuose.

1976–1977 m. A. Zulonas buvo Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratorius. Jis buvo paskutinis dvasininkas, rezidavęs šioje parapijoje, – jam išvykus, parapiją iki šiol aptarnauja tik kiti Anykščių ar Utenos dekanatų kunigai.

Nuo 1977 m. A. Zulonas trumpai tarnavo Salake (Zarasų r.), paskui iki 1985 m. buvo Pakalnių (Utenos r.) Švč. Trejybės parapijos administratorius, nuo 1985 m. – buvo Obelių (Rokiškio r.) Šv. Onos parapijos administratorius, iki 1996 m. keletą metų tarnavo Rokiškyje.

1996–1997 m. A. Zulonas buvo Vyžuonų (Utenos r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas. 1997–1999 m. jis buvo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaras, 1999–2000 m. – Linkuvos (Pakruojo r.) parapijos klebonas.

2000–2003 m. A. Zulonas buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. Mykolo parapijos klebonas.

Pablogėjus sveikatai, iš klebono pareigų A. Zulonas buvo atleistas. 2004–2008 m. jis buvo Zarasų parapijos rezidentas, 2008–2009 m. rezidavo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos rezidentas, nuo 2009 m. iki šiol vėl reziduoja Zarasų parapijoje kaip altarista, globojamas sūnėno Zarasų klebono Remigijaus Kavaliausko.