Vaclovas DULEVIČIUS
  Gimimo data: 1907-07-03
Gimimo vietovė: Kriukų k. (Akmenės r.)

Trumpai:
Pedagogas, vadovas

2017-10-15   |   Spausdinti

Tėvai: Vaclovas Dulevičius ir Elena Konstančaitė-Dulevičienė. Užaugo penkių vaikų šeimoje. Broliai: Viktoras Dulevičius, Adomas Dulevičius ir Eligijus Dulevičius, sesuo Elena Dulevičiūtė.

Per Pirmąjį pasaulinį karą su tėvais pasitraukė į Rusiją, grįžęs mokėsi Šiaulių "Saulės" gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune, bet dėl sovietinio perversmo 1940 m. mokslą nutraukė.

1941–1944 m. V. Dulevičius dirbo Žemės ūkio departamente Kaune.

1944–1948 m. jis gyveno, slapstydamasis nuo tremties, trumpai dirbo Kuršėnuose (Šiaulių r.) rusų kalbos mokytoju.

Nuo 1948 m. iki gyvenimo pabaigos V. Dulevičius gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1948–1949 m. jis buvo Anykščių gimnazijos mokytojas, 1949–1950 m. – Anykščių 1-osios septynmetės mokyklos direktoriaus pavaduotojas – mokslo dalies vedėjas. 1950–1951 m. jis dirbo Anykščių vidurinės mokyklos direktoriumi. 

1951–1958 m. V. Dulevičius dirbo Svėdasų (Anykščių r.) vidurinės mokyklos direktoriumi, buvo šios mokyklos mokytojas.

1958 m. grįžęs į Anykščius, jis 1958–1959 m. vėl dirbo Anykščių 1-osios septynmetės mokyklos direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams, paskui iki 1967 m. dirbo Anykščių 1-osios septynmetės ir Anykščių vakarinės-pamaininės septynmetės mokyklos mokytoju, kol išėjo į pensiją.

Jam buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio mokytojo garbės vardas (1966 m.), jis buvo apdovanotas medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.).

Laisvalaikį skyrė mėgėjų teatrui, vaidino Anykščių liaudies teatro pastatymuose, už tai buvo apdovanotas.

Susituokė 1943 m. rugpjūčio 5 d. Debeikių bažnyčioje (sutuokė klebonas Kazimieras Mikelinskas), žmona Ona Jucytė-Dulevičienė (1916–2008) iš Medžiuolių – ikimokyklinio auklėjimo pedagogė. Sūnūs: Eligijus Dulevičius (g. 1947 m.) – sporto organizatorius, imtynių treneris, ir Arvydas Dulevičius – inžinierius.

Mirė 1975 m. balandžio 15 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse. Kapą ženklina medžio skulptūrų kompozicija – dekoratyvus stogastulpis su metaline saulute ir antkapinis paminklas su žvakide ir dviem metalinėmis saulutėmis bei medyje išskobtu įrašu: "Ona ir Vaclovas / Dulevičiai / 1916–2008 1907–1975".