Rima LESNIKAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Puodžiūnaitė
Gimimo data: 1944-03-14
Gimimo vietovė: Anykščių vs. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė rusų kalbos ir literatūros mokytoja, kultūros organizatorė, visuomenininkė

2020-12-20   |   Spausdinti

1951–1955 m. mokėsi Bičionių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1955–1962 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1962–1964 m. mokėsi Vilniaus pedagoginėje mokykloje, įgijo mokytojos specialybę.

1964–1965 m. R. Puodžiūnaitė dirbo Nemenčinės (Vilniaus r.) vidurinės mokyklos mokytoja, 1965–1969 m. buvo Burbiškio (Anykščių r.) aštuonmetės mokyklos mokytoja, 1969–1971 m. – Anykščių vakarinės vidurinės mokyklos mokytoja.

1966–1973 m. ji neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, įgijo rusų kalbos ir literatūros dėstytojos išsilavinimą.

1971–1980 m. R. Lesnikauskienė dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokykloje rusų kalbos ir literatūros mokytoja. Šioje mokykloje ji išleido vieną savo auklėtinių abiturientų laidą (1979 m.).

1980–1984 m. buvo Anykščių rajono Sodininkystės tarybinio ūkio (Ažuožeriai) partinės organizacijos sekretorė.

1984–1990 m. ji buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus vedėja.

1990–1997 m. R. Lesnikauskienė dirbo Andrioniškio (Anykščių r.) devynmetės mokyklos mokytoja, 1998–2005 m. – Ažuožerių (Anykščių r.) vaikų globos namų vyresniąja auklėtoja, kol išėjo į pensiją.

R. Lesnikauskienė dalyvavo meno saviveiklos veikloje, daug metų dainavo profesinių sąjungų chore "Šilas", su juo aplankė Rumuniją, Vokietiją, Baltijos šalis.

Ji buvo renkama profsąjungos pirmininke, yra Anykščių rajono moterų tarybos ir Anykščių rajono moterų draugijos pirmininkė.

Ji taip pat yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė, šios partijos respublikinės ir rajono etikos komisijos narė, Anykščių miesto grupės pirmininkė. Ji buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Vytenio Povilo Andriukaičio patikėtinė (2002 m.).

Už aktyvią veiklą Lietuvos socialdemokratų partijoje F. Eberto fondo Vilniaus biuras ją paskatino kelione į Vokietiją (1996 m.).

Laisvalaikiu mėgsta dainuoti, šokti, keliauti, bendrauti su įdomiais žmonėmis.

Buvo ištekėjusi, vyras Vytautas Lesnikauskas (1935–1995). Liko našlė. Duktė Vitalija Lesnikauskaitė-Sakavičienė (g. 1965 m.) – muzikos pedagogė.

Ištekėjusi, vyras Petras Šaduikis.