Virgaudas MIKUČIONIS
  Gimimo data: 1951-11-21
Gimimo vietovė: Sližių k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Pedagogas fizikos mokytojas, vadovas

2018-07-13   |   Spausdinti

Tėvai: Alfredas Mikučionis ir ? Mikučionienė – žemdirbiai. Augo gausioje šešių vaikų šeimoje, buvo jauniausias. Tėvui 1955 m. žuvus, užaugo su motina.

1959–1963 m. mokėsi Sližių pradinėje mokykloje, 1963–1964 m. – Ukmergės 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1964–1970 m. baigė Veprių (Ukmergės r.) vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, įgijo fizikos ir astronomijos dėstytojo išsilavinimą.

Nuo 1975 m. iki gyvenimo pabaigos V. Mikučionis gyveno ir dirbo Kurkliuose (Anykščių r.).

1975–1980 m. jis buvo Kurklių vidurinės mokyklos fizikos ir astronomijos mokytojas, 1980–1982 m. dirbo šios mokyklos užklasinio ir užmokyklinio darbo organizatoriumi. 1982–1987 m. jis vėl buvo mokytojas, 1987–1991 m. – užklasinio ir užmokyklinio darbo organizatorius. 1991–1994 m. V. Mikučionis buvo mokytojas, 1994–2001 m. – Kurklių vidurinės mokyklos direktorius – paskutinis šios mokyklos vadovas prieš pertvarkant ją į pagrindinę mokyklą.

2001–2016 m. jis buvo Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos mokytojas ir Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos fizikos mokytojas, kiek laiko dėstė ir istoriją, karinį rengimą, rusų kalbą.

V. Mikučioniui buvo suteiktos fizikos ir astronomijos vyresniojo mokytojo bei I vadybos kvalifikacinės kategorijos.

Laisvalaikiu žvejodavo, fotografuodavo, rinkdavo miško gėrybes, kolekcionavo įdomias lietuviškas pavardes, skaitė knygas, žiūrėdavo televiziją.

Susituokė 1976 m., žmona Irena Simanonytė-Mikučionienė (g. 1952 m.) – medikė. Vaikai: Ernesta Mikučionytė (g. 1977 m.) – kosmetologė, Tadas Mikučionis (g. 1985 m.).

Mirė 2017 m. sausio 6 d. Kurkliuose (Anykščių r.). Palaidotas Kurklių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina šlifuoto akmens paminklas – dviejų spalvų kompozicija su kryžiumi centre, dešiniojoje juodo akmens plokštėje iškaltas įrašas: "Virgaudas / Mikučionis / 1951–2017".