Balys GRIGAS
  Gimimo data: 1928-04-14
Gimimo vietovė: Kunigiškių k. ( Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas fizikas, pedagogas

2014-04-12   |   Spausdinti

1951 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą.

1951–1954 m. B. Grigas dėstė Šiaulių mokytojų institute. Jį perorganizavus į Šiaulių pedagoginį institutą, 1954–1960 m. jis buvo šio instituto dėstytojas. 1952–1960 m. B. Grigas buvo  šios aukštosios mokyklos Fizikos ir matematikos katedros vedėjas.

1960–1982 m., iki gyvenimo pabaigos, su pertrauka jis dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, nuo 1973 m. buvo docentas.

1970 m. B. Grigas apsigynė disertaciją "Priemaišiniai reiškiniai SbSe, SbSJ ir SbSeJ monokristaluose", buvo fizikos ir matematikos mokslų kandidatas.

1975–1976 m. jis dirbo Alžyre, dėstė Alžyro naftos ir dujų institute Bu Merdase.

1979–1982 m., iki gyvenimo pabaigos, B. Grigas buvo Vilniaus pedagoginio instituto Bendrosios fizikos katedros vedėjas.

Svarbiausi jo moksliniai darbai yra iš priemaišinių centrų puslaidininkiuose tyrimo termostimuliuotos srovės metodais.

B. Grigas yra vienas iš laboratorinių darbų "Mechaninių dydžių matavimas" (1979 m.) autorių.

Mirė 1982 m. balandžio 8 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus kapinėse.