Stasė VALIULIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Tarabavičiūtė
Gimimo data: 1934-00-00
Gimimo vietovė: Gindvilių k. (Kupiškio r.)

Trumpai:
Pedagogė geografijos mokytoja, vadovė

2022-06-10   |   Spausdinti

Tėvas Abdonas Tarabavičius. Augo keturių vaikų šeimoje su dviem broliais ir seserimi, buvo vyriausias vaikas šeimoje.

1941–1945 m. baigė Virbališkių (Kupiškio r.) pradžios mokyklą, dvejus metus dirbo šeimos ūkyje. 1947–1951 m. baigė Virbališkių septynmetę mokyklą. 1951–1955 m. baigė Panevėžio pedagoginę mokyklą, įgijo mokytojos specialybę.

1955–1960 m. S. Valiulienė dirbo Kyburių (Pasvalio r.) septynmetėje mokykloje mokytoja. Ji aktyviai dalyvavo mokytojų ir mokinių meno saviveikloje.

Nuo 1960 m. iki senatvės S. Valiulienė gyveno ir dirbo Anykščių rajone, Juostininkuose.

1960–1974 m. ji dirbo Juostininkų septynmetėje, paskui aštuonmetėje mokykloje istorijos ir geografijos mokytoja.

1965–1970 m. S. Valiulienė neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultete, įgijo geografijos mokytojos išsilavinimą.

1974–1985 m. ji buvo Juostininkų aštuonmetės mokyklos direktorė, kol ši mokykla buvo pertvarkyta į pradinę.

1985–1994 m. S. Valiulienė dirbo Raguvėlės devynmetės mokyklos (1985–1986 m. – aštuonmetės mokyklos, 1986–1990 m. – nepilnosios vidurinės mokyklos), veikusios Raguvėlės dvaro rūmuose, direktore, kol išėjo į pensiją. Vėliau ji dar dėstė Raguvėlės pagrindinėje mokykloje geografiją.

Senatvę S. Valiulienė praleido Panevėžyje.

Ištekėjo 1958 m., vyras Antanas Valiulis (?–1988) – sodininkas. Liko našlė. Vaikai: Rimas Valiulis (g. 1961 m.) – darbininkas, Renata Valiulytė-Uzdrienė (g. 1962 m.) – žemdirbė, Jūratė Valiulytė-Ribokienė (g. 1966 m.) – inžinierė technologė. Vyriausiasis sūnus (1958–1967) mirė vaikystėje.

Mirė 2020 m. birželio 9 d. Panevėžyje. Palaidota Juostininkų (Anykščių r.) kapinėse šeimos kape.