Vlada ADOMONYTĖ
  Gimimo data: 1927-03-26
Gimimo vietovė: Levaniškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros bei tikybos mokytoja, švietėja

2022-10-25   |   Spausdinti

Tėvai: Dominykas Adomonis (1881–1965) ir Morta Krikštaponytė-Adomonienė (1889–1978) – religingi žemdirbiai pasiturintys ūkininkai, turėję 36 hektarus žemės. Iš dešimties vaikų išaugo aštuoni, buvo jauniausia šeimoje. Broliai ir seserys: Jonas Adomonis (1909–1910) – mirė vaikystėje, Kostas Adomonis (1911–1945) – laisvės gynėjas partizanų ryšininkas, žuvęs pokario kovose, Mykolas Adomonis (1913 – apie 1944) – dingęs be žinios Antrojo pasaulinio karo metais, Ona Adomonytė-Matulionienė (1915–?), Marijona Adomonytė (1917–2002), Juozas Adomonis (1919–2001), Petras Adomonis (1922–2001) – kunigas, visuomenininkas, Antanas Adomonis (1924–2001).

V. Adomonytė baigė mokslus, įgijo mokytojos išsilavinimą ir 47 metus dirbo pedagoginį darbą.

1953–1983 m. ji buvo Liukonių (Širvintų r.) aštuonmetės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 1983–1990 m. – Širvintų 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Liukonyse V. Adomonytė buvo subūrusi literatų būrelį, su jo nariais organizuodavo įvairius renginius, dažniausiai tautinės patriotinės krypties.

1990 m. rudenį V. Adomonytė viena pirmųjų Širvintų rajone Širvintų vidurinėje mokykloje ėmė dėstyti tikybą ir iki 2000 m. buvo Širvintų "Atžalyno" vidurinės mokyklos tikybos mokytoja, kol išėjo į pensiją. Ji mokėjo išklausyti mokinius, buvo jų mylima už reiklumą ir supratingumą. 1991–1995 m. ji viena pirmųjų Širvintų rajone baigė neakivaizdines studijas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos katechetikos chentre, įgijo tikybos mokytojos teologinį išsilavinimą.

Ji dalyvavo Širvintų parapijos "Caritas" šeimos centro katalikų inteligentų veikloje. Jos dėka šis centras turėjo didelį poveikį Širvintų bendruomenei. Ji taip pat bendradarbiavo vietinėje bei katalikiškoje spaudoje, rašė į "XXI amžių", propagavo šią spaudą.

Po brolio kunigo P. Adomonio mirties 2001 m. V. Adomonytė sutvarkė jo asmeninį archyvą, rūpinosi rankraštinio palikimo publikavimu, bet sumanytų darbų baigti nespėjo.

Šeimos nesukūrė.

Mirė 2008 m. kovo 30 d. Širvintose. Palaidota Traupio (Anykščių r.) kapinėse šeimos kape šalia tėvų. Kapą ženklina akmeninis paminklas-stela su iškaltu kryžiaus reljefu ir įrašais šlifuoto akmens postamentinėje plokštėje. Abipus paminklo atskiros akmeninės antkapinės plokštės kartu palaidotoms dukterims, kairiojoje iškaltas įrašas: "Vlada Adomonytė / 1927–2008 / Tebūna Dievo valia".