Juozapas MĖLIS
  Gimimo data: 1881-09-06
Gimimo vietovė: Žagarė (Naujosios Žagarės parapija, Joniškio r.)

Trumpai:
Kunigas

2017-12-06   |   Spausdinti

Tėvai: Klemensas Mėlis – kariškis ir Petronėlė Buivydytė-Mėlienė.

1881 m. rugsėjo 8 d. Naujosios Žagarės bažnyčioje jį pakrikštijo šios parapijos vikaras Ignotas Vaišvila.

Baigė Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) gimnaziją. Jaunystėje dvejus metus studijavo Novorosijske (Rusija) mediciną, 1909 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1909 m. lapkričio 29 d. Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas įšventino J. Mėlį kunigu. Kartu buvo įšventinti Ignas ZimblysJuozapas Norvila ir kiti kunigai.

1909–1910 m. jis buvo vikaras Šiaulėnuose (Radviliškio r.), kur talkino klebonui Antanui Čepui, 1910–1913 m. – Liepojoje (Latvija). Paskirtas 1913 m. pavasarį, 1913–1920 m. jis tarnavo Žeimelio (Pakruojo r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kuratu, buvo kunigas filialistas.

1920–1933 m. J. Mėlis buvo Jūžintų (Rokiškio r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas, 1933–1944 m. – Pandėlio (Rokiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas. Jo  rūpesčiu 1934–1936 m. ši bažnyčia buvo suremontuota, 1938 m. nudažyta.

1944–1969 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Mėlis gyveno Traupyje (Anykščių r.). 1944–1958 m. jis buvo Traupio Šv. Onos parapijos klebonas, o paskui, pašlijus sveikatai, 1958–1969 m. liko šios parapijos altarista, talkino pastoracijoje.

J. Mėlis mokėjo šešias kalbas, mėgo vienatvę.

Mirė 1969 m. rugpjūčio 14 d. Traupyje. Palaidotas Traupio kapinėse. Kapą ženklina unikalus paminklas – balto marmuro skulptūrinis Rūpintojėlis, jo akmeniniame postamente yra iškaltas įrašas: "Uoliai jums tarnavau, / išlikite tikėjime toliau... / A+A kun. Juozapui Mėliui (18811969), / mums ištarnavusiam 25 metus, / dėkingi traupiečiai V.".