Ona GRITĖNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Staikūnaitė, Steikūnaitė
Gimimo data: 1941-01-20
Gimimo vietovė: Kalvelių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Ekonomistė, valstybės tarnautoja, kraštotyrininkė

2021-03-05   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Steikūnas (1909–1975) ir Marijona Pirinauskaitė-Steikūnienė (1913–1995) iš Užubalių – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 20 hektarų žemės. Brolis Narimantas Staikūnas (1936–1992) – energetikas, sesuo Virginija Staikūnaitė-Lenienė (g. 1939 m.) – kultūros organizatorė. Tėvo dėdė (tėvo motinos brolis) Pranas Jodelis (1897–1942) – kariškis.

1941 m. vasario 16 d. Debeikių bažnyčioje ją pakrikštijo Anykščių vikaras Juozas Apanavičius, krikštatėviai buvo Pranciškus Brilingas ir Eleonora Pirinauskienė.

1947 m. mokėsi Debeikių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1947–1951 m. – Kalvelių pradinėje mokykloje, 1951–1958 m. baigė Debeikių vidurinę mokyklą. 1958–1960 m. mokėsi Vilniaus finansų-kredito technikume, įgijo banko buhalterės specialybę.

1960–1964 m. O. Staikūnaitė gyveno Trakuose ir dirbo banke buhaltere. 1962–1964 m. neakivaizdžiai, o 1964–1967 m. stacionare ji studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, įgijo ekonomistės išsilavinimą.

1967–1990 m. O. Gritėnienė dirbo Lietuvos bankuose. Ji buvo Lietuvos respublikinio banko ekonomistė, skyriaus viršininko pavaduotoja, 1979–1987 m. dirbo SSRS valstybinio banko Tarybų skyriaus valdytojo pavaduotoja, 1987–1991 m. buvo Lietuvos respublikinio socialinio banko Revizijos skyriaus viršininkė.

1991–2001 m. ji buvo Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės vyriausioji kontrolierė, kol išėjo į pensiją.

O. Gritėnienė nuo 1994 m. yra Debeikiečių bendrijos narė, 1998–2001 m. buvo Debeikiečių bendrijos pirmininkė. Jos asmeniniu rūpesčiu 2002 m. buvo patvirtintas Debeikių miestelio herbas (herbo etaloną parengė dailininkas Raimondas Miknevičius), išleista Vytauto Sedelskio prisiminimų knyga "Prisiminimų kritasiai" (pirmoji dalis, 2001 m.), pradėta rengti kraštotyros monografija apie Debeikių kraštą.

Ji surengė pirmąjį Kalvelių kaimo kraštiečių susitikimą (2007 m.), surinko gimtojo kaimo kraštotyros medžiagą ir išleido kraštotyros monografiją "Kalveliai 1779–2007" (2008 m.).

Laisvalaikiu domisi kraštotyra, kaupia ir saugo giminės bei gimtojo krašto istorijos archyvą.

Ištekėjo 1967 m., vyras Aloyzas Saulius Gritėnas (g. 1945 m.) – inžinierius energetikas. Sūnūs: Osvaldas Gritėnas (g. 1968 m.) – policijos pareigūnas, trijų tarptautinių taikdariškų misijų dalyvis, žemdirbys ūkininkas, Robertas Gritėnas (g. 1972 m.) – dailininkas tapytojas.