Vladas TRAINYS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rimša
Gimimo data: 1902-00-00
Gimimo vietovė: Svėdasai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Revoliucionierius, valstybės tarnautojas

2013-06-18   |   Spausdinti

Tėvas Juozas Rimša – aklas muzikantas. Brolis Kazys Rimša (1895–1950) – gydytojas ir revoliucionierius, seserys dvynės Elžbieta Rimšaitė (1901–?) – revoliucionierė ir Marytė Rimšaitė (1901–?).

Vaikystėje ir paauglystėje buvo Rimša, kol 1918 m., vykdamas iš Rusijos į Lietuvą, pasikeitė pavardę – nuo to laiko liko Trainys.

Augo Svėdasuose, 1914 m. su šeima išvyko į Sankt Peterburgą (Rusija). Ten, sekdamas vyresniojo brolio K. Rimšos pavyzdžiu, susižavėjo kairiosiomis revoliucinėmis idėjomis. 1916 m., mokydamasis Tartu (Estija), platino bolševikų atsišaukimus. Po 1917 m. vasario revoliucijos nuo 1917 m. pavasario jis buvo jaunimo sąjungos "III Internacionalas" Sankt Peterburgo Narvos rajono komiteto sekretorius, raudongvardietis.

1918 m. brolio K. Rimšos kvietimu su seserimi Elžbieta grįžęs į Lietuvą, V. Trainys buvo vienas iš sovietinės valdžios kūrėjų, dirbo pirmosiose Vilniuje sukurtose komjaunimo organizacijose, buvo Lietuvos ir Baltarusijos komunistinės jaunimo sąjungos Vilniaus komiteto sekretorius.

1919 m. jis kartu su kitais komunistinių pažiūrų aktyvistais kūrė komjaunimo Karlo Lybknechto karinį būrį Vilniuje ir Rozos Liuksemburg partizanų būrį Ukmergėje, ir pats su ginklu priešindamasis Nepriklausomos Lietuvos kūrimui ir gynimui.

Lietuvos laisvės kovotojams pašalinus sovietinę valdžią Lietuvoje, V. Trainys pasitraukė į Rusiją ir 1919–1937 m. dirbo administracinį darbą valstybės saugumo komiteto (KGB) struktūrose įvairiose Rusijos vietose.

1919–1922 m. jis dirbo Raudonosios armijos 16-osios armijos ypatingajame skyriuje Bobruiske (Baltarusija), 1922–1928 m. – Maskvos karinės apygardos ypatingajame skyriuje. 1928–1937 m. jis buvo valstybės saugumo komiteto administracijos darbuotojas Maskvos, Žemutinės Volgos, Stalingrado kraštuose.

1937 m. V. Trainys buvo represuotas ir įkalintas.

Mirė 1943 m. balandžio 6 d. Maskvoje (Rusija).