Audronė GALVONAITĖ
  Gimimo data: 1949-09-21
Gimimo vietovė: Zabelynės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė gamtininkė hidrometeorologė klimatologė

2021-05-25   |   Spausdinti

Tėvai: Vytautas Galvonas (1924–2013) ir Stasė Padskočimaitė-Galvonienė (1927–2015). Brolis Vytautas Galvonas (1958–2015) – fizikas, politikas, sportininkas aviatorius. Sesuo Aldona Galvonaitė (1951–1951) mirė kūdikystėje.

Nuo kūdikystės augo Anykščiuose, kur buvo įsikūrę iš kaimo pasitraukę tėvai, paskui, jiems persikeliant, 1954–1955 m. trumpai augo Viešintose (Anykščių r.), 1955–1957 m. – keliuose Estijos miestuose. 1957 m. grįžo į Anykščius, 1957–1961 m. mokėsi Anykščių pradinėje mokykloje, 1961–1967 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo geografės išsilavinimą. Studijuodama buvo kurso seniūnė.

1972–1973 m. A. Galvonaitė dirbo Mickūnų (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje istorijos ir geografijos mokytoja, buvo šios mokyklos vyr. pionierių vadovė, kol mokykla buvo pertvarkyta į pradinę, ir mokytoja gavo valdžios leidimą imtis mokslinės veiklos.

Nuo 1973 m. iki šiol ji gyvena Vilniuje.

1973–1992 m. ji dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos (nuo 1977 m. – Fizikos) instituto Atmosferos užterštumo tyrimų skyriuje, buvo inžinierė, vėliau – mokslinė bendradarbė. Ji kaupė atmosferos užterštumo duomenis ekspedicijose, juos analizavo, rengė straipsnius ir pranešimus, aktyviai dalyvavo mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, paskelbė per 30 mokslinių darbų atmosferos užterštumo klausimais.

Fizikos institute ji parengė ir Vilniaus universitete 1993 m. apsigynė disertaciją "Meteorologinių faktorių įtaka atmosferos užterštumui Lietuvoje", yra fizinių mokslų, geografijos daktarė.

1992–1995 m. A. Galvonaitė dirbo Lietuvos hidrometeorologijos valdyboje Regioninių tyrimų ir apskaitos grupės inžiniere. 1995–2016 m. ji buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Mokslo ir metodikų skyriaus viršininkė, šios tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėja, kol išėjo į pensiją.

Jos mokslinių interesų sritis – sinoptinė meteorologija. Ji nagrinėjo sinoptinę-klimatologinę atmosferos procesų lietingaisiais laikotarpiais tipizaciją, inversijų ir izotermijų poveikį priežeminiam terminiam laukui, atmosferos ozoną.

A. Galvonaitė stažavosi Prancūzijos meteorologijos tarnyboje bei Danijoje.

Ji dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Ispanijoje, kur skaitė pranešimą apie pietinius ciklonus (1997 m.).

A. Galvonaitė yra aktyvi meteorologijos mokslo populiarintoja: ji nuolat dalyvauja radijo laidose, dalijasi moksline informacija interneto žiniasklaidoje, skaito paskaitas bendruomenėms. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje ji įrengė ir prižiūrėjo meteorologijos istorinę ekspoziciją.

Nuo 2019 m. lapkričio ji yra Lietuvos televizijos LRT informacinės laidos "Panorama" klimato ir orų apžvalgininkė.

A. Galvonaitė parengė ir išleido mokslinius ir mokslo populiarinimo leidinius:

2003 m. – "Su meile – Lietuva : iliustruota knyga apie naujovišką Lietuvą" (su autorių kolektyvu, išleista ir anglų, vokiečių, prancūzų, rusų bei lenkų kalbomis).

2005 m. – "Lietuvos klimato kaita (1991–2003 m.)" (su Donatu Valiuku).

2007 m. – "Lietuvos klimatas : monografija" (su Monika Misiūniene, D. Valiuku ir Marija Sigute Buitkuviene).

2013 m. – "Lietuvos klimato atlasas – Climate Atlas of Lithuania" (leidinio sudarytoja).

2015 m. – "Lietuvos kurortų klimatas" (su D. Valiuku, Justinu Kilpiu ir Zina Kitriene, monografija).

2021 m. – "Paskui orus jų klystkeliais : paprastai – apie klimatą, vėją, debesis ir meteorologinius reiškinius".

Ji dalyvavo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose kaip politinės partijos "Tvarka ir teisingumas" sąrašo atstovė.

A. Galvonaitė yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narė (nuo 2011 m.). Ji yra projekto "Yra šalis..." nominantė tarp "Dešimt+" asmenybių mokslininkų kategorijoje.

Laisvalaikiu keliauja.