Antanas BILIŪNAS
  Gimimo data: 1923-08-20
Gimimo vietovė: Andrioniškis (Anykščių r.) »

Trumpai:
Gydytojas chirurgas, vadovas, kariškis, publicistas memuaristas

2022-06-18   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Biliūnas (1902–1934) ir Justina Zlatkutė-Biliūnienė (1900–1983) – žemdirbiai. Dėdė (tėvo brolis) Antanas Biliūnas (1905–1970) – bibliografas ir rašytojas, senelio brolis Jonas Biliūnas (1879–1907) – rašytojas.

Tėvams persikėlus į savo ūkį, nuo kūdikystės 1923 m. augo Pavirinčiuose (Anykščių r.). 1930–1934 m. mokėsi Kurklių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1934–1941 m. – Ukmergės gimnazijoje. 1941 m. Ukmergėje baigė pedagoginius kursus, bet mokytoju dirbti nepradėjo.

1941–1942 m. A. Biliūnas gyveno tėvų ūkyje Pavirinčiuose ir padėjo ūkininkauti. 1942–1944 m. jis dirbo Kurklių valsčiaus savivaldybėje iš pradžių raštininku, paskui raštvedžiu, 1944 m. buvo Užunvėžių (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytojas, tačiau iš mokyklos greit pasitraukė ir dėdės A. Biliūno remiamas bei skatinamas išvyko į Vilnių studijuoti.

1944–1949 m. A. Biliūnas studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete ir įgijo gydytojo išsilavinimą. Susibūrus Vilniaus universiteto studentų mokslinei draugijai, A. Biliūnas buvo pirmasis jos pirmininkas, rengė pirmąsias studentų mokslines konferencijas, palaikė bendradarbiavimo ryšius tarp Vilniaus ir Kauno universitetų studentų. Jis taip pat buvo Vilniaus universiteto studentų profsąjungos komiteto kultmasinio sektoriaus vadovas, rengė studentų meno saviveiklos ir literatūrinius vakarus. Studijuodamas jis rašė eilėraščius ir apsakymus, skaitydavo savo kūrybą renginiuose, tačiau dėl politinių motyvų publikuoti savo kūrinius atsisakė.

1949–1950 m. A. Biliūnas gyveno Panevėžyje ir dirbo Panevėžio apskrities sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoju-vyriausiuoju inspektoriumi, taip pat buvo Panevėžio miesto ligoninės gydytojas chirurgas.

1950 m. jis kaip gydytojas buvo mobilizuotas į karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje ir 1950–1979 m. buvo karininkas gydytojas.

1950–1954 m. jis tarnavo kariniame dalinyje Černiachovske (buv. Istenburgas, Kaliningrado sritis, Rusija), buvo dalinio medicinos tarnybos jaunesnysis gydytojas bei karinės daboklės gydytojas. 1950–1951 m. jis stažavosi karo chirurgijos kursuose Kijeve (Ukraina), kur sukūrė šeimą.

1954–1960 m. A. Biliūnas buvo karinio dalinio Sovetske (buv. Tilžė, Kaliningrado sritis, Rusija) vyresnysis gydytojas, medicinos tarnybos viršininkas, 1960–1962 m. dirbo Lvovo (Ukraina) geležinkelių kariuomenės ligoninės chirurginio skyriaus viršininku, 1962–1968 m. buvo šios ligoninės viršininkas, majoras. Jis kaip karo lauko ligoninės gydytojas dalyvavo 1968 m. sovietinės kariuomenės intervencijoje Čekoslovakijoje.

1968 m. A. Biliūnas grįžo į Lietuvą ir 1968–1979 m. tarnavo Vilniuje karinių dalinių junginio medicinos tarnybos viršininku, kol buvo demobilizuotas iš karinės tarnybos.

1979–1993 m. jis dirbo ką tik įsteigto Lietuvos socialinio aprūpinimo ministerijos Personalinių pensininkų pensionato Vilniuje medicinos skyriaus vedėju, 1993–1994 m. buvo Antavilių pensionato gydytojas.

1994–2004 m. A. Biliūnas dirbo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, 1994-1995 m. buvo vyriausiasis specialistas civilinei saugai, 1995–2004 m. – vyriausiasis katastrofų medicinos specialistas, kol išėjo į pensiją.  

A. Biliūnas parašė ir išleido knygas:

2007 m. – "Vingiuotu keliu" (atsiminimai).

2010 m. – "Praeitis ir mintys apie grožį" (apsakymai ir moralinė publicistika), "Paupiai prie Šventosios" (apsakymas).

2012 m. – "Taip gyveno" (memuarinių apsakymų rinkinys).

2014 m. – "Judėjimo prasmė, grožis ir malonumas" (sveikos gyvensenos pratimai).

Vedė 1951 m., žmona Marija-Merė Biliūnienė (1927–2006) – tarnautoja. Liko našlys. Dukterys: Janina Biliūnaitė-Meškauskienė (g. 1953 m.) – gydytoja ir Regina Biliūnaitė-Vadoklienė-Laurinavičienė (g. 1958 m.) – teisininkė. Anūkai: Aleksandras Biliūnas (g. 1977 m.) – emigrantas Didžiojoje Britanijoje, dvynės Dalia Meškauskaitė (g. 1987 m.) ir Jūratė Meškauskaitė (g. 1987 m.), Mantas Vadoklis (g. 1978 m.). Proanūkės Ieva Biliūnaitė (g. 2005 m.) ir Ula Biliūnaitė (g. 2006 m.).