Vytautas STROLIA
  Gimimo data: 1960-10-25
Gimimo vietovė: Skapiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, karybos pedagogas, vadovas, sportininkas biatlonininkas

2022-01-17   |   Spausdinti

Tėvai: Boleslovas Balys Strolia (1921–1973) ir Stasė Strolienė (g. 1928 m.). Augo trijų vaikų šeimoje, seserys Nijolė Strolaitė-Bekampienė ir Stanislava Strolaitė (g. 1957 m.) – pedagogė, švietimo organizatorė. Giminaičiai: tėvo brolis Juozas Vytautas Strolia (1931–1999) – leidėjas, tėvo pusbrolis Vincas Strolis (1909–1980) – literatas poetas.

1967–1978 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais susidomėjo sportu, buvo slidininkas. 1978–1979 m. su pagyrimu baigė Vilniaus 21-ąją profesinę technikos mokyklą, įgijo radijo aparatūros ir prietaisų montuotojo specialybę. 1979–1984 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros institute Kaune, įgijo slidinėjimo trenerio-dėstytojo išsilavinimą.
 
1984–1985 m. V. Strolia dirbo "Žalgirio" sporto draugijos Vilniaus sporto mokykloje biatlono treneriu. 1985–1987 m. jis buvo "Nemuno" sporto draugijos respublikinės tarybos Ignalinos rajono tarybos pirmininkas, 1987–1990 m. –  Sporto draugijos "Žalgiris" Ignalinos rajono tarybos pirmininkas.

Nuo 1990 m. V. Strolia išėjo savanoriu į kuriamą Lietuvos kariuomenę. 1990–1991 m. jis buvo Krašto apsaugos departamento Pasienio apsaugos tarnybos Ignalinos pasienio užkardos vyriausiasis instruktorius, 1991–1994 m. – Ignalinos pasienio užkardos vadas, 1994–1997 m. – Pasienio policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio policijos rinktinės Ignalinos užkardos komisaras inspektorius. 1997–1999 m. jis dirbo Pasienio policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Visagino pasienio policijos rinktinės vado pavaduotoju – štabo viršininku.

Paskirtas 1999 m. gruodžio 20 d., beveik du dešimtmečius, iki 2019 m. liepos 1 d., V. Strolia vadovavo Lietuvos pasieniečių ugdymo ir jų kvalifikacijos kėlimo įstaigai, pasižymėjo kaip reiklus ir atidus, nekonfliktiškas ir mėgęs pajuokauti vadovas.

1999–2001 m. jis buvo Pasienio policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Visagino pasienio policijos mokyklos viršininkas, komisaras. Po įstaigos pertvarkymo 2001–2007 m. jis ėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Visagino pasieniečių mokyklos viršininko pareigas, organizavo sklandų mokyklos perkėlimą į naują mokymo bazę Medininkuose (Vilniaus r.).

2007 m. jis baigė studijas Kauno technologijos universitete, įgijo viešojo administravimo magistro išsilavinimą.

2007–2019 m. V. Strolia buvo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos, įsikūrusios Medininkuose (Vilniaus r.), viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas (nuo 2007 m.), kol 2019 m. liepą išėjo į pensiją.

Jaunystėje V. Strolia aktyviai sportavo, iki 1985 m. buvo sportininkas biatlonininkas, tapo Lietuvos spartakiados biatlono čempionu 10 km sprinto rungtyje (1982 m.), kaip "Žalgirio" sporto draugijos atstovas buvo SSRS "Trud" pirmenybių Murmanske (Rusija) čempionas individualioje 20 km rungtyje (1983 m.). 

V. Strolia apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, jubiliejiniu ženklu "Savanoris pasienietis", vardiniu šaunamuoju ginklu (2005 m.). Jis apdovanotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2-ojo laipsnio "Pasieniečio garbės ženklu" (2019 m.), 1-ojo ir 2-ojo laipsnio atminimo ženklais "Tėvynės labui", Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasižymėjimo ženklais: 3-ojo laipsnio "Valstybės sienos sargyboje – 10 metų", 2-ojo laipsnio "Valstybės sienos sargyboje – 15 metų" ir 1-ojo laipsnio "Valstybės sienos sargyboje – 20 metų", šios tarnybos atminimo ženklais "Valstybės sienos apsaugai 85", "Valstybės sienos apsaugai 90", "Valstybės sienos apsaugai 100" (2020 m.) ir "Už nuopelnus Lietuvai stojant į Šengeno erdvę".

Pasieniečių klubas jį apdovanojo 1-ojo ir 2-ojo laipsnių atminimo ženklais "Buvome, esame, būsime" bei atminimo ženklu "Pasieniečių klubui 10 metų". Pasieniečių mokykla jį apdovanojo atminimo ženklu "Už nuopelnus Pasieniečių mokyklai" (2020 m.).

Jis yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narys (nuo 2008 m.).

Laisvalaikiu mėgsta keliauti, sportuoja.

Buvo vedęs, žmona Kazimiera Strolienė (g. 1960 m.) – sportininkė slidininkė ir biatlonininkė, sporto organizatorė. Išsiskyrė. Sūnus Mantas Strolia (g. 1986 m.) – sportininkas slidininkas.

Vėl vedė. Sūnus Tautvydas Strolia (g. 1995 m.) – pedagogas, sportininkas slidininkas, duktė Dovilė Strolytė (g. 2000 m.) – studentė.