Konstantinas KOMARAS
  Gimimo data: 1864-00-00
Gimimo vietovė: Raguvėlės dvaras (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dvarininkas bajoras, paskutinis Raguvėlės dvaro valdytojas

2016-09-26   |   Spausdinti

Proseneliai: Juozapas Komaras (?–1847) – dvarininkas bajoras, kariškis, ir Teklė Zyndram-Koscialkovska-Komarienė (?–1855). Seneliai: Konstantinas Komaras (1813–1880) ir Olga Balugianska-Komarienė (1817–1880) – dvarininkai bajorai. Tėvai: Mykolas Komaras (1842–1933) ir Liudvika Valickaitė-Komarienė – dvarininkai bajorai, Raguvėlės ir Šventupės (Ukmergės r.) dvarų valdytojai.

Nuo jaunystės iki gyvenimo pabaigos K. Komaras administravo tėvo jam perduotą Raguvėlės dvarą ir jame gyveno.

1907 m. rudenį Raguvėlės dvare jis atidarė lietuvišką mokyklėlę dvaro ir apylinkių vaikams, išlaikė mokytoją ir skatino mokytis lietuviškai, nors vietiniai gyventojai iš pradžių tam ir priešinosi, siekdami lenkiškų pamokų.

Po to, kai 1912 m. miręs Traupio dvaro savininkas Vladislovas Kerbedis testamentu visą savo nekilnojamąjį turtą paliko nemokamos ligoninės, pavadintos jo vardu, įrengimui, šią idėją palaikęs ir rėmęs K. Komaras nupirko Panevėžyje prie Sodo gatvės sklypą ir padovanojo jį tokios ligoninės statybai. Tačiau statybos planus sugriovė netrukus prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas.

Po Pirmojo pasaulinio karo K. Komaras įdėjo daug pastangų, kad atkurtų ir sutvarkytų nusiaubtą, suniokotą Raguvėlės dvarą.

K. Komaras buvo kolekcininkas, visą gyvenimą kaupė vertingus meno dirbinius, daugiausia XIX a. taikomosios dailės kūrinius, mėgo Rytų motyvus.

Buvo vedęs, žmona Kotryna Komaraitė-Komarienė (1878–1919) – dvarininkė bajorė, Baisogalos dvaro savininko Vladislavo Komaro (1810–1896), vyro senelio Konstantino Komaro brolio, duktė. Liko našlys. Vaikai: Katerina Komaraitė-Pšezdzieckienė (1909–1983) – dvarininkė, Rokiškio grafo Aleksandro Pšezdzieckio (1911–1944) žmona, Vladislavas Komaras (1910–1944) – agronomas, politikas, sportininkas.

Vėl vedė, žmona Janina Buivydaitė-Tunkevičienė (1900–?). Duktė Alvilina Komaraitė-Tunkevičiūtė-Stankevičienė-Rimševičienė (g. 1938 m.) – žemės ūkio veiklos organizatorė, Raguvėlės dvaro paveldėtoja.

Mirė 1940 m. Raguvėlėje (Anykščių r.). Palaidotas Raguvėlės kapinių koplyčioje.

Petro Juknevičiaus parengta Komarų giminės istorijos apžvalga publikuojama "Lietuvos valsčių" serijos monografijoje "Raguva" (2001 m).

Išlikusi K. Komaro dailės rinkinių dalis iš nacionalizuoto Raguvėlės dvaro XX a. viduryje pateko į Vytauto Didžiojo muziejų Kaune, dabar saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.