Jonas ŠLAPŠYS
  Gimimo data: 1906-10-11
Gimimo vietovė: Stakių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas, visuomenininkas, politinis kalinys

2022-11-20   |   Spausdinti

Tėvai: Adomas Šlapšys (apie 1866 – 1948) ir Marijona Gudelytė-Šlapšienė (1877–1958) iš Lagedžių – valstiečiai žemdirbiai. Seserys: Marijona Šlapšytė-Balčiūnienė (1909–1987) – žemdirbė, Veronika Šlapšytė-Kepalienė (1915–2001) – žemdirbė.

1926 m. baigė Kauno "Saulės" mokytojų seminariją, įgijo pradžios mokyklos mokytojo specialybę.

1926 m. du mėnesius J. Šlapšys dirbo Vainatrakio (Kauno r.) pradžios mokykloje mokytoju, 1926–1929 m. buvo Kretingos progimnazijos mokytojas. Išlaikęs egzaminus, jis gavo progimnazijos mokytojo cenzą ir teisę dėstyti lietuvių bei vokiečių kalbas, istoriją, visuomenės mokslą, geografiją, gamtos mokslus, fiziką, matematiką, piešimą, dailyraštį ir darbelius.

1929–1930 m. J. Šlapšys dirbo Jonavos progimnazijos mokytoju, 1930–1931 m. buvo Kalvarijos progimnazijos direktorius, bet paliko šias pareigas, vėl grįžo į Jonavą ir 1931–1941 m. toliau dirbo mokytoju.

1935 m. jis išklausė matematikos kursą Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

J. Šlapšys bendradarbiavo spaudoje, 1936–1939 m. žurnaluose "Lietuvos mokykla" ir "Tautos mokykla" paskelbė metodinių straipsnių ir recenzijų, gilinosi į matematikos mokymo metodiką.

J. Šlapšys buvo aktyvus visuomenininkas, Tautininkų sąjungos narys. 1936–1940 m. jis buvo išrinktas Tautininkų sąjungos Jonavos miesto valdybos nariu.

Buvo vedęs, žmona Veronika Šlapšienė (1898 – po 1956) – mokytoja, 1941–1956 m. tremtinė Altajaus krašte ir Jakutijoje.

1941 m. birželio 14 d. J. Šlapšys su žmona iš Jonavos buvo ištremti į Sibirą (Rusija). Atskirtas nuo žmonos, jis buvo kalinamas Rešotų lageryje (Žemutinio Ingašo r., Krasnojarsko kr.). 1942 m. rugsėjo 19 d. Ypatingasis pasitarimas nuteisė jį mirties bausme.

Mirė 1942 m. lapkričio 5 d. Kanske (Krasnojarsko kr., Rusija) – buvo sušaudytas. Palaidotas bendroje kalinių kapavietėje, palaidojimo vieta nežinoma.

Mirties bausmės faktas tuo metu sovietinės valdžios buvo nuslėptas. J. Šlapšio žmonai melagingai buvo pranešta, kad jos vyras buvęs nuteistas 10 metų kalėti ir 1945 m. lapkričio 5 d. mirė kalėjime nuo širdies raumenų distrofijos.