Vydas JUŠKĖNAS
  Gimimo data: 1974-08-08
Gimimo vietovė: Utena (Utenos parapija)

Trumpai:
Kunigas, teologas

2021-11-06   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Juškėnas (1935–2005) ir Stanislava Strakšytė-Juškėnienė (g. 1935 m.), kilę iš Tolimėnų (Zarasų r.). Sesuo Nijolė Juškėnaitė-? – pedagogė.

1981–1992 m. baigė Utenos 6-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Utenos Aukštakalnio pagrindinė mokykla). 1992–1998 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kartu baigė ir teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete.

1998 m. rugpjūčio 9 d. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas įšventino V. Juškėną kunigu.

1998–2000 m. jis buvo Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras, talkino klebonui Vladui Rabašauskui. Kartu jis tarnavo ir Adomynės (Kupiškio r.) parapijoje, laimindamas santuokas.

Paskirtas 2000 m. kovo 2 d., 2000–2006 m. V. Juškėnas buvo Salako (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonas, 2003–2005 m. – ir Degučių (Zarasų r.) Šv. Antano Paduviečio koplyčios rektorius. Jis taip pat 2000–2006 m. administravo Švedriškės (Ignalinos r.) Šv. Jono Krikštytojo parapiją.

2006–2017 m. jis buvo Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas. Jo iniciatyva 2007 m. buvo sumontuotas naujas Svėdasų bažnyčios vidaus ir išorės apšvietimas, 2008 m. – sutvarkyta senoji grafo Liucijono Marikonio koplyčia, užmūryti mauzoliejai, o pastatas pritaikytas kaip Padėkos koplyčia.

2006–2008 m. V. Juškėnas buvo ir Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos administratorius. 2008–2017 m. jis administravo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapiją, 2009–2010 m. administravo ir Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapiją.

Paskirtas 2017 m. liepos 4 d., nuo 2017 m. jis yra Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. 2017 m. liepos–spalio mėnesiais jis laikinai ėjo Zarasų dekanato dekano pareigas, nuo 2017 m. spalio 13 d. yra Zarasų dekanas. 2020 m. jis ugdė vikarą Dainių Kaunietį.

2014–2016 m. jis buvo Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys, nuo 2014 m. yra Pastoracinės tarybos narys, nuo 2016 m. – Ekonominių reikalų tarybos narys.

V. Juškėnui skirta Svėdasų seniūnijos Mažoji Vaižganto premija (2015 m.).

Laisvalaikiu kolekcionuoja suvenyrinius drambliukus.

V. Juškėno gyvenimas ir veikla pristatyti Vytauto Indrašiaus kunigų biografijų rinkinyje "Doros, šviesos ir tiesos apaštalai" (2003 m.).