Povilas VARŽINSKAS
  Gimimo data: 1922-11-25
Gimimo vietovė: Varžų k. (Krinčino parapija, Biržų r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas

2020-05-21   |   Spausdinti

Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1922 m. rugsėjo 25 d.

Tėvai: Povilas Varžinskas (apie 1890 – 1948) ir Elžbieta Blazarėnaitė-Varžinskienė (1888–1968) – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 20 hektarų žemės. Augo penkių vaikų šeimoje, buvo trečias vaikas. Seserys ir broliai: Veronika Varžinskaitė (1912–1998) – brolio kunigo šeimininkė, Povilas Varžinskas mirė kūdikystėje, Jonas Varžinskas (g. 1920 m.) – žemdirbys, Kazimieras Varžinskas (1925–1998) – žemdirbys ir Ona Varžinskaitė (apie 1928 – 1942) – mirė paauglystėje. Dar vienas vyresnysis brolis Povilas Varžinskas mirė kūdikystėje.

Vaikystėje dirbo ūkio darbus, ganė gyvulius. 1932–1936 m. mokėsi Daniliškio (Pasvalio r.) pradžios mokykloje, 1936–1938 m. – Krinčino (Pasvalio r.) progimnazijoje, 1938–1943 m. – Pasvalio inž. P. Vileišio gimnazijoje. Jos nebaigęs, 1943–1949 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, įstojęs į antrą licėjinį seminarijos kursą. Mokykliniais metais P. Varžinskas buvo angelaičių (Angelo sargo draugijos) narys, gimnazijoje – ateitininkas.

1948 m. gruodžio 19 d. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas, vengdamas sovietinės valdžios persekiojimų, P. Varžinską įšventino kunigu savo namuose. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo 1948 m. gruodžio 26 d. gimtojoje Krinčino parapijoje.

1949–1957 m. P. Varžinskas tarnavo vikaru Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kur talkino kanauninkui Antanui Survilai. Kartu 1950–1957 m. jis buvo Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos administratorius. Nuolat keliaudamas tarp dviejų parapijų, jis pasižymėdavo paslaugumu.

1957–1964 m. jis buvo Nemunėlio Radviliškio (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratorius. Ten jis buvo nuolat sovietinės valdžios atstovų sekamas, buvo kliudoma veiklai su jaunimu.

Paskirtas 1964 m. balandžio 10 d., 1964–1975 m. P. Varžinskas buvo Raguvėlės (Anykščių r.) Šv. diakono Stepono bažnyčios klebonas, kol 1975 m. spalio 14 d. sulaukė naujo paskyrimo. Raguvėlėje jis sutvarkė ir perdažė bažnyčios  vidų.

1975–1984 m. jis tarnavo Kriaunų (Rokiškio r.) Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonu, organizavo bažnyčios vidaus perdažymą.

Perkeltas 1984 m. gegužės 30 d., 1984–2005 m. jis buvo Skapiškio (Kupiškio r.) Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos administratorius. 1986–1987 m. jis perdengė bažnyčios  stogą, organizavo nuo Antrojo pasaulinio karo bažnyčioje įstrigusio ir pasilikusio sprogmens pašalinimą.

1998 m. paminėjęs kunigystės 50-metį, P. Varžinskas buvo kunigas jubiliatas.

2005–2007 m. jis buvo Pandėlio (Rokiškio r.) Šv. Mergelės Marijos Vardo parapijos altarista, 2007–2012 m., iki gyvenimo pabaigos, rezidavo Daujėnų (Pasvalio r.) Švč. Jėzaus Vardo parapijoje ir talkino pastoracijoje.

Jaunystėje P. Varžinskas rašė eilėraščius, juos spausdino žurnaluose ir laikraščiuose "Kregždutė", "Šaltinėlis", "Žvaigždutė", "Ateities spinduliai". Senatvėje jis rašydavo dvasinius pamąstymus sau.

Nuo 2007 m. P. Varžinskas buvo Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas emeritas.

Laisvalaikiu mėgdavo būti gamtoje.

Mirė 2012 m. liepos 31 d. Daujėnuose (Pasvalio r.). Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse 60-ajame sektoriuje šalia kitų kunigų. Kapą ženklina kuklus akmeninis kryžius su jo postamente iškaltu tekstu: "Garbės kanauninkas / Povilas / Varžinskas / 1922–1948–2012", kapavietę dengia tamsaus šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Man gyvenimas – tai Kristus, / o mirtis – tik laimėjimas." / Fil. 1,21".