Dijana PETROKAITĖ
  Gimimo data: 1962-04-10
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Kultūros organizatorė, vadovė

2019-07-05   |   Spausdinti

Tėvai: Bronius Petrokas (1924–2019) – tremtinys, melioracijos meistras, ir Emilija Šukytė-Petrokienė (1927–1995) – kultūros organizatorė, liaudies dainininkė. Broliai: Bronius Petrokas (g. 1953 m.) – muzikos pedagogas ir kompozitorius, Nerijus Petrokas (g. 1960 m.) – operos režisierius ir pedagogas. Dėdė (motinos brolis) Gediminas Šukys (1923–2002) – kunigas, kompozitorius.

1969–1980 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Anykščių Antano Vienuolio progimnazija). Mokykliniais metais vedė moksleivių radijo laidas ir renginius, dalyvavo dainininkų ir skaitovų konkursuose. Per atostogas dirbo Anykščių poilsio namuose "Šilelis" vaikų auklėtoja, bibliotekininke.

1980–1994 m. D. Petrokaitė dirbo Anykščių poilsio namų "Šilelis" klubo vadove. 1980–1985 m. ji neakivaizdžiai studijavo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, baigė studijas su pagyrimu ir įgijo kultūrinės veiklos organizatorės išsilavinimą.

Nuo 1994 m. iki šiol D. Petrokaitė yra Anykščių kultūros rūmų, pakeitus įstaigos pavadinimą nuo 2004 m. – Anykščių kultūros centro direktorė.

2009–2011 m. ji buvo išrinkta Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros centrų tarybos pirmininke dvejų metų kadencijai.

Ji buvo Anykščių rajono kultūros tarybos narė (2001–2015 m.), yra Utenos apskrities kultūros tarybos narė, Lietuvos kultūros ministerijos ekspertų tarybos narė (nuo 2005 m.), Lietuvos kultūros centrų asociacijos viceprezidentė (nuo 2014 m.). Ji yra tarptautinio šokio festivalio "Pėdos" direktorė (2018 m.).

D. Petrokaitės vadovaujamą Anykščių kultūros centrą Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įvertino kaip geriausią 2005-ųjų metų kultūros centrą šalyje (2006 m.) ir geriausią 2017-ųjų metų kultūros centrą tarp aukščiausios kategorijos šių kultūros įstaigų šalyje (2018 m.). 

Ji apdovanota Lietuvos kultūros centrų asociacijos prizu "Auksinis Feniksas" "Metų kultūros centro vadovo" nominacijoje (2012 m.), yra pirmoji šalyje, pelniusi tokį prizą. 

D. Petrokaitė yra Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narė (nuo 2005 m.).

Laisvalaikiu dalyvauja meno mėgėjų veikloje, dainuoja.