Galina GERMANAVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vyšniauskaitė
Gimimo data: 1959-12-22
Gimimo vietovė: Vilnius

Trumpai:
Muzikos pedagogė, kultūros organizatorė, teatro režisierė

2017-09-12   |   Spausdinti

1967–1978 m. mokėsi Vilniaus 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija). Mokykliniais metais baigė ir vaikų muzikos mokyklą. Nuo 1978 m. toliau mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume, baigė fortepijono klasę. Neakivaizdžiai studijavo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, įgijo režisierės, vėliau ir muzikos pedagogės išsilavinimą.

Nuo 1984 m. iki gyvenimo pabaigos G. Germanavičienė gyveno Viešintėlėse (Anykščių r.) ir dirbo Anykščių rajone. Ji buvo Anykščių kultūros centro Viešintų skyriaus meno vadovė. Iki 2010 m. ji taip pat dirbo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijoje teatro mokytoja.

1987–1997 m. ji rengė Viešintų klojimo teatro pastatymus, kol 1997 m. iš šiame teatre norėjusių vaidinti mažųjų viešintiškių subūrė vaikų folkloro teatrą "Žaginys" ir buvo šio teatro vadovė, jo pastatymų režisierė ir tautosakos bei mitologijos temomis kuriamų spektaklių autorė dramaturgė.

G. Germanavičienė sukūrė ir vaikų teatre "Žaginys" suvaidino spektaklius "Piemenų linksmybės ir rūpesčiai", "Bezdukas ežere", "Vėjo botagas", "Trys dukterys", "Trečias brolis", "Šv. Mikalojus – vargšų užtarėjas", "Kauko diena", "Regėjimai". Jos pastatymams būdingi įvairių tradicinio vaikų teatro formų deriniai – pantomima, lėlės, kaukės, šokis, nuolat ieškoma naujų meninės išraiškos formų, suteikta erdvė laisvai mažųjų aktorių improvizacijai, plastinei raiškai, vaidybinėms detalėms.

Savo spektaklius "Žaginys" vaidino Lietuvos miestuose ir miesteliuose, rodė juos Vilniaus "Lėlės", "Elfų", Keistuolių, Valstybinio akademinio dramos teatro scenose, dalyvavo Pasaulio lietuvių bei moksleivių dainų šventėse, vaidino renginiuose Prezidentūroje. Teatro kolektyvas vyko į Europos vaikų teatrų festivalį Suomijoje (1999 m.), į Pasaulinį teatrų festivalį Japonijoje (2000 m.), vaidino Punske (Lenkija) ir kitur.

G. Germanavičienės "Žaginys" daug kartų tapo teatrų švenčių ir konkursų nugalėtoju ar laureatu.

Už reikšmingą, aktyvią veiklą ir laimėjimus "Šimtakojo" šventėse G. Germanavičienės vadovaujamas Viešintų teatras "Žaginys" tapo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro, Dainų švenčių fondo įsteigtos nominacijos "Aukso paukštė" laureatu (2000 m.) – pirmuoju taip įvertintu Anykščių krašto meno mėgėjų kolektyvu, buvo dar kartą nominuotas šiam apdovanojimui (2003 m.).

G. Germanavičienė taip pat kūrė scenarijus ir režisuodavo masinius Anykščių krašto kultūros renginius: įvairius vaidinimus Anykščių bažnyčioje, ant Šeimyniškėlių piliakalnio, Arklio muziejuje Niūronyse ir kitur. Ji sukūrė ir pastatė istorinę misteriją "Vorutos runų bylės" pagal Antano Vienuolio kūrybą ant Šeimyniškėlių piliakalnio (2007 m.), buvo operos džiazo motyvais "Šventavartė" (pagal to paties pavadinimo Antano Vienuolio legendą, Anykščių – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinės pastatymas, 2012 m.) libreto autorė ir režisierė.

Už visuomeninę veiklą bei nuopelnus Anykščių krašto kultūrai G. Germanavičienė buvo apdovanota Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija (2001 m.), pelnė Geriausios Utenos apskrities mėgėjų meno kolektyvo vadovės nominaciją (2006 m.).

Susituokė 1984 m. gegužės 11 d., vyras Vytautas Jonas Germanavičius (1960–2013) – kultūros organizatorius, teatro režisierius. Sūnūs: Daumantas Germanavičius (1985–2013) – inžinierius mechanikas, Laurynas Germanavičius (1987–1987) mirė kūdikystėje.

Mirė 2013 m. kovo 27 d. Viešintėlėse (Anykščių r.). Palaidota Viešintų naujosiose kapinėse šeimos kape. Kapas padengtas skaldytų akmenų grindiniu, jį ženklina metalo ažūro paminklinė kompozicija su dekoratyviniu visų šeimos narių vardų įrašu.

Anykščiuose, A. Baranausko aikštėje šalia Anykščių kultūros centro, bičiulių iniciatyva ir lėšomis pastatytas Galinos ir Vytauto Germanavičių memorialinis paminklas – skulptūrinė kompozicija "Atminties suolelis" su centre augančia obelimi (autoriai – skulptorius Klaudijus Pūdymas ir architektas Kęstutis Indriūnas, 2016 m.).

Nuo 2014 m. tarptautiniame dokumentinio kino festivalyje "Edox", kiekvieną rudenį vykstančiame Anykščiuose, įsteigta "VyGa" nominacija, skirta Vytauto ir Galinos Germanavičių atminimui.

"VyGa" nominacijos laureatais tapo filmai:

2014 m. – "Ypatingas poreikis" (režisierius Carlo Zoratti, 2013 m.).

2015 m. – "Pakeleivingi" (režisierius Linas Mikuta, 2015 m.).

Nuo 2016 m. Anykščių kultūros centre vyksta Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos bendruomenės rengiamas respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis "Dvi paukštės", skirtas režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti.