Rima MALICKAITĖ
  Gimimo data: 1976-00-00
Gimimo vietovė: Traupis (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė kalbininkė, literatūros kritikė

2024-01-13   |   Spausdinti

Brolis Algimantas Malickas (g. 1965 m.) – mokslininkas inžinierius informatikas, verslininkas.

1983–1991 m. mokėsi Traupio pagrindinėje mokykloje, 1991–1994 m. baigė Raguvos (Panevėžio r.) vidurinę mokyklą. 1994–2000 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijo filologijos magistrės išsilavinimą.

2000–2011 m. R. Malickaitė dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriuje. Ji redagavo leidinį "Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien" (2007 m.), taip pat įvairių autorių knygas ir monografijas, yra P. Subačiaus studijos "Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai" (2010 m.), įvertintos pirmąja Antano Baranausko literatūrine premija, specialioji redaktorė.

2006 m. Vilniaus universitete R. Malickaitė apsigynė disertaciją "Dainingumo principas ir transformacijos XX a. lietuvių poezijoje", yra humanitarinių mokslų, filologijos daktarė.

Nuo 2011 m. ji yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos bendradarbė, mokslinė sekretorė, Mažosios akademijos – kursų apie krikščionybę suaugusiesiems – koordinatorė.

Ji taip pat yra Lietuvos Vyskupų Konfederacijos leidyklos "Katalikų pasaulis" žurnalo jaunimui "LUX" kalbos redaktorė, žurnalo "Naujasis Židinys-Aidai" redaktorė.

R. Malickaitė CC yra Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo vienuolė.

Ji parašė ir išleido knygeles vaikams "Mėlynas apsiaustas" (2018 m.) ir "Dvi karalienės" (2021 m.).

R. Malickaitė paskelbė mokslinių straipsnių literatūros teorijos klausimais bei recenzijų ir anotacijų periodikoje ir internete, skelbia religinius tekstus interneto portaluose.