Domicelė JUODŽIŪNAITĖ
  Gimimo data: 1927-01-12
Gimimo vietovė: Dirvonų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Literatė poetė

2017-01-16   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Juodžiūnas (1881–1942) iš Dirvonų – siuvėjas, stalius, ir Pranciška Strolaitė-Juodžiūnienė (1894–1981) iš Burbiškio – žemdirbė. Augo penkių vaikų šeimoje su seserimi ir trim broliais, buvo ketvirtoji. Broliai ir seserys: Anelė Juodžiūnaitė-Pavarinienė (1921–2003) – žemdirbė, Kazys Juodžiūnas (1923–2008) – žemdirbys, Vladas Juodžiūnas (1925–2009) – statybininkas, sielininkas, ir Bronius Juodžiūnas (1939–1970) – žemdirbys.

1934–1938 m. mokėsi Kurklelių (Anykščių r.) pradžios mokykloje.

Tėvui anksti mirus, neturėdama pinigų toliau mokytis, D. Juodžiūnaitė liko gyventi gimtajame Dirvonų kaime, kartu su motina dirbo 5 ha ūkyje gimtojoje sodyboje.

Nuo 1951 m. ji tris dešimtmečius dirbo lauko darbininke "Nevėžio" kolūkyje (Kurkliai II). Nuo 1975 m., kai jos tėviškės sodybą sunaikino melioracijos vykdytojai, jai teko persikelti, nuo to laiko įsikūrė gretimame Kališkų kaime, kur gyveno ir kūrė iki savo gyvenimo pabaigos.

D. Juodžiūnaitė nuo vaikystės pradėjo eiliuoti, daugiausia dainuodavo savo kūrybos daineles jaunesniajam broliui Broniui. Vėliau ji ėmė užrašinėti savo eiles, o nuo 1963 m., Vygando Račkaičio paskatinta, nuolat rašė prozos vaizdelius, bet dažniau eiliuodavo. Ankstyvoji jos kūryba buvo spausdinama Anykščių rajono laikraštyje "Kolektyvinis darbas", paskui ir kituose Aukštaitijos laikraščiuose, vėliau – laikraštyje Lietuvos vaikams "Kregždutė". Jos eilėraščiai artimi liaudies dainoms. Ji parašė ir atsiminimų apie gimtinę bei jos žmones.

Išleisti D. Juodžiūnaitės kūrybos rinkiniai:

1996 m. – "Kur jūs, dainos?.."

2001 m. – "Ilgesio paukštis".

2007 m. – "Takelis pievoje".

2009 m. – "Vakaro žaros". 

Jos kūryba publikuota Anykščių krašto literatų bei Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūrybos rinktinėse, almanache "Pasaulio anykštėnas".

XXI a. pradžioje D. Juodžiūnaitė buvo viena vyriausių Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narių, taip pat Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė. Kasmet vasarai baigiantis jos sodyboje, iš kurios atsiveria Virintos slėnio panorama, būdavo rengiami Anykščių krašto literatų kūrybos skaitymai "Ant Domutės kalnelio".

D. Juodžiūnaitė Panevėžio zonos literatų konkurse laimėjo II vietą ir Pasvalio rajono "Draugystės" kolūkio premiją (1987 m.).

Už gražiai tvarkomą sodybą ji laimėjo įvairių prizų ir premijų, buvo apdovanota Anykščių rajono mero Saulius Nefo padėka.

Mirė 2017 m. sausio 14 d. Kališkose (Anykščių r.). Palaidota Kurklių kapinėse.