Žilvinas Pranas SMALSKAS
  Gimimo data: 1961-06-29
Gimimo vietovė: Kaunas

Trumpai:
Architektas, politikas, literatas poetas, kultūros organizatorius, visuomenininkas

2023-06-04   |   Spausdinti

Augo Elektrėnuose, 1967–1978 m. baigė Elektrėnų vidurinę mokyklą. 1978–1982 m. su pertrauka mokėsi Vilniaus statybos technikume, įgijo architekto techniko specialybę.

1980–1982 m. Ž. P. Smalskas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje Rusijoje, buvo priešlėktuvinės gynybos stoties Gorkyje (dabar – Žemutinis Naugardas) viršininkas, vyresnysis seržantas, vėliau leitenantas. Vėliau, Lietuvoje prasidėjus Sąjūdžiui, jis grąžino sovietinį karinį bilietą.

Nuo 1982 m. iki gyvenimo pabaigos Ž. P. Smalskas gyveno ir dirbo Anykščiuose. 1982–1990 m. jis dirbo Anykščių tarpkolūkinėje statybos organizacijoje meistru, buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto kapitalinės statybos skyriaus inžinierius, gamybinės grupės prie Anykščių rajono vyriausiojo architekto architektas.

1990 m. Ž. P. Smalskas Anykščiuose įkūrė individualią įmonę "Žilvinas" (architektūrinis projektavimas ir mažoji architektūra, interjerų kūrimas) ir buvo jos savininkas, architektas. 1996 m. jis pertvarkė šią įmonę į T. Matelio įmonę ir 1996–2007 m. dirbo šioje įmonėje vadybininku. Jis pasižymėjo drąsiu kūrybiniu architekto braižu, nestandartiniais mažosios architektūros ir interjero sprendimais.

2007–2009 m. ir 2010–2011 m. Ž. P. Smalskas buvo viešosios įstaigos Anykščių turizmo informacijos centro vadybininkas. 2012 m. jis trumpai dirbo Anykščių kultūros centre dailininku scenografu.

2013 m. liepos–lapkričio mėnesiais Ž. P. Smalskas buvo viešosios įstaigos Kauno leidybos ir poligrafijos centro leidžiamo laikraščio "Šilelis" redaktorius, vėliau 2013–2015 m. buvo šio laikraščio korespondentas.

Nuo 2003 m. jis buvo Ž. P. Smalsko ūkio savininkas, turėjo kaimo turizmo sodybą "Antežeris" Antežerio kaime (Anykščių r.).

Nuo 2002 m. jis buvo partijos "Tvarka ir teisingumas" (liberalų demokratų) narys, nuo 2008 m. – partijos "Tvarka ir teisingumas" narys ir Anykščių skyriaus tarybos narys, 2007–2009 m. buvo šios partijos Anykščių skyriaus pirmininkas. Šios partijos sąraše jis buvo išrinktas 2007–2011 m. Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariu, šioje kadencijoje buvo Biudžeto ir ekonomikos komiteto narys bei Kontrolės komiteto narys.

Jis buvo visuomeninės Anykščių rajono kultūros tarybos narys ir Meno tarybos narys, medžiotojų klubo "Svėdasai" valdybos narys, medžiotojų klubo "Puntukas" narys, Paežerių žvejų klubo vadovas.

Nuo 2010 m. jis buvo Anykščių menininkų asociacijos pirmininkas.

2015–2019 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys. Nuo 2015 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narys – kultūros srities nevyriausybinių organizacijų atstovas.

Ž. P. Smalskas vaidino teatre, kūrė scenografijas, buvo tautinių šokių klubo "Gojus" narys. Anykščių, Skiemonių ir Viešintų mėgėjų teatrų trupių pastatymuose jis sukūrė apie 20 vaidmenų, paruošė per 10 scenografijų, parašė pjesę "Būsiu vyras" (2010 m.). Jis sukūrė Anykščių – 2012-ųjų metų Lietuvos kultūros sostinės projekto džiazo operos "Šventavartė" (A. Vienuolio kūrybos motyvais) scenografiją, sumontavo keturių skulptūrų ansamblį "Suvalgytos žuvys" po Anykščių miesto centriniu tiltu per Šventąją (2014 m.), skirtą Kristijonui Donelaičiui atminti.

Perkėlęs teatro scenografijos kūrimo techniką į atvirą erdvę, nuo 2016 m. jis kūrė savitas medines kompozicijas viešosioms Anykščių krašto erdvėms, sukaldamas masyvias gyvūnų figūras iš pjautos medienos ruošinių. Jo kūriniai pristatyti interneto svetainėje www.balvonai.lt.

Ž. P. Smalsko sukurtos medinės kompozicijos:

2016 m. – "Avinas raudonu paltu" Paluknių kaime, "Jautis su trusikais" Gražumyno kaime, "Šernas su batais" Troškūnuose.

2017 m. – Niūronių kaimo vartai ("Du žirgeliai"), skulptūrų takas Dvaronių kaime ("Gervė", "Višta" ir "Genys"), "Lydys 2017" Staškūniškyje.

2018 m. – skulptūrinė kompozicija "Buratinas ir jo baldai" (stalas, dvi taburetės ir medinės lėlės, sustingusios Rūpintojėlio poza, figūra) Labirintų parke Šlavėnuose, kūriniai "Apeiginis gaidelis" Anykščiuose, "Laumžirgis" Katlėriuose, "Žiogas" Naujuosiuose Elmininkuose, "Avis" Mileikiškiuose.

2019 m. – kelrodės rodyklės-paukščiai Strazdiškio link "3 km" Balteniuose, "2 km" Gečionyse ir "1 km" Velykūnuose ir "Čia" Strazdiškyje.

2020 m. – skulptūrinė kompozicija "Rupūžė" Traupyje, stilizuotas paukštis "Strazdas", saugantis Baltakių giminės sodybvietės šulinį Strazdiškyje, skulptūrinė kompozicija "Obeleglė" Ažuožeriuose.

2021 m. – skulptūrinė kompozicija "Smakas" poilsiavietėje Žažumbrio kaime.

2022 m. – skulptūrinė kompozicija "Sargai" Tilto gatvės komplekso stoginėje Anykščiuose.

Nuo mažens Ž. P. Smalskas rašė eiles. Jo kūrybai būdinga autoironija ir erotiniai motyvai, saviti sąskambiai ir eilėdara. Jis buvo Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narys, jo kūryba publikuota periodikoje ir rinkiniuose. Jis parašė žodžius Katlėrių kaimo himnui (2014 m.).

Ž. P. Smalskas išleido savo eilėraščių knygas "XX. XL" (2000 m.), "Tau, mieloji" (2010 m.) ir "Žodžiai kišenėje" (2020 m.).

Jis pelnė apdovanojimų už sukurtus vaidmenis mėgėjų teatro spektakliuose, respublikinėje apžiūroje "Atspindžiai" buvo nominuotas kaip ryškiausias sezono vyro epizodinio vaidmens atlikėjas už Zakristijono vaidmenį Kosto Ostrausko spektaklyje "Čičinskas" (režisierius Jonas Buziliauskas, 2016 m.).

Už meninę veiklą ir kultūrines iniciatyvas jam skirta Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2017 m.).

Laisvalaikiu medžiojo, žvejojo, šoko tautinius šokius, augino naminius gyvūnus.

Buvo vedęs, žmona Loreta Smalskienė (g. 1961 m.) – architektė. Išsiskyrė. Sūnūs: Žygimantas Smalskas (g. 1984 m.) – inžinierius, verslininkas, ir Armantas Smalskas (g. 1987 m.).

Buvusi gyvenimo draugė Rita Bartašienė – visuomenininkė. Duktė Liepa Smalskaitė (g. 1999 m.).

Buvo vedęs 2001 m., žmona Rūta Mackevičiūtė-Smalskienė-Martorana (g. 1962 m.) – dailininkė ir choreografė. Išsiskyrė 2007 m.

Vėl vedė 2020 m. rugpjūčio 28 d., žmona Diana Vilaikytė-Smalskienė (g. 1970 m.) – buhalterė.

Mirė 2023 m. sausio 8 d. Anykščiuose. Palaikų pelenai privačios ceremonijos metu išberti Anykščių rajone.

Anykščių miesto centre, skvere šalia Anykščių kultūros centro, įrengtas Žilvino Prano Smalsko atminimo suolelis-žuvis su iškaltomis jo eilėraščių eilutėmis (idėjos autorius – Kęstutis Indriūnas, pagamino bendrovė "Akmens sala", 2023 m.).