Algirdas BUTĖ
  Gimimo data: 1972-02-25

Trumpai:
Kunigas, teologas

2013-08-12   |   Spausdinti

1990–1996 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, įgijo katalikų teologijos bakalauro išsilavinimą.

1996 m. balandžio 14 d. jis buvo įšventintas kunigu.

1996–1998 m. A. Butė buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui Stanislovui Krumpliauskui, visą laiką dėstė tikybą Anykščių miesto mokyklose.

1998–2001 m. jis buvo Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaras. Mirus šios parapijos klebonui Petrui Adomoniui, A. Butė 2001–2003 m. laikinai ėjo Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebono bei Utenos dekano pareigas. Utenoje 2001–2003 m. jis ugdė vikarą Raimundą Simonavičių.

1998–1999 m. A. Butė buvo ir Utenos katalikiškos dvasios "Saulės" vidurinės mokyklos kapelionas ir tikybos mokytojas. Pertvarkius šią mokyklą, 1999–2003 m. jis buvo Utenos "Saulės" gimnazijos direktoriaus pavaduotojas dvasiniam ugdymui, filosofijos ir tikybos mokytojas.

2003–2011 m. A. Butė buvo Subačiaus (Kupiškio r.) Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, kartu administravo ir Subačiaus Švč. Trejybės parapiją. Jo rūpesčiu buvo pradėta Subačiaus gyvenvietės parapijos namų rekonstrukcija, kuri buvo baigta 2012 m.

Nuo 2011 m. liepos 27 d. jis buvo išleistas dvejiems metams atostogauti dėl asmeninių priežasčių, netrukus paliko kunigystę.

2008–2011 m. A. Butė buvo Panevėžio vyskupijos kurijos kunigų tarybos narys, konsultorius, kol iš šių pareigų buvo atleistas.

Nuo 2011 m. jis gyvena privatų gyvenimą.

Laisvalaikiu keliauja, mėgsta žygius gamtoje.