Giedrius ALKAUSKAS
  Gimimo data: 1978-02-08
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Mokslininkas matematikas, matematikos pedagogas, kompozitorius

2024-05-27   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Alkauskas (g. 1944 m.) – agronomas, savivaldos organizatorius, ir Vida Alkauskienė (g. 1947 m.) – agronomė. Brolis dvynys Audrius Alkauskas (1978–2023) – mokslininkas fizikas, visuomenininkas.

1985–1993 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1992 m. baigė ir Anykščių vaikų muzikos mokyklos akordeono klasę, domėjosi roko muzika.

1993–1996 m. baigė Kauno technologijos universiteto gimnaziją. Ten mokydamasis, G. Alkauskas 1994–1996 m. trejus metus iš eilės tapo Lietuvos moksleivių matematikos olimpiados nugalėtoju. Kaip Lietuvos moksleivių delegacijos narys jis dukart dalyvavo Tarptautinėje matematikos olimpiadoje (IMO) ir pelnė pirmąjį nepriklausomoje Lietuvoje šios olimpiados sidabro medalį (Mumbajus, Indija, 1996 m.).

1996–2001 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, įgijo matematikos bakalauro išsilavinimą, 2001–2002 m. studijavo Padujos (Italija) universitete matematiką, 2002–2004 m. Vilniaus universitete tęsė ir baigė magistrantūros studijas, įgijo matematikos magistro išsilavinimą. Studijuodamas jis pelnė Tarptautinio matematikos konkurso universitetų studentams pagrindinius prizus (Keszthely, Vengrija, 1999 m., ir Praha, Čekija, 2001 m.), paruošė pirmąjį lietuvišką uždavinį Tarptautinei matematikos olimpiadai (1997 m., Argentina). Jis pelnė Lietuvos Mokslų akademijos  mokslinių tyrimų konkurso universiteto studentams prizą (2004 m.).

1996–2001 m. jis buvo populiaraus matematikos žurnalo "Alfa plius Omega" redakcinės grupės narys ir publikacijų autorius.

2003–2004 m. G. Alkauskas dirbo Vilniaus kolegijoje matematikos dėstytoju, dėstė matematinę analizę, algebrą ir geometriją.

2004 m. jis trumpai studijavo Lietuvos muzikos akademijoje kompoziciją, bet studijas paliko, nes išvyko į matematikos doktorantūros studijas, 2004–2008 m. studijavo Notingemo (Nottingham, Didžioji Britanija) universiteto Matematikos fakultete, gaudamas šio universiteto tyrimų stipendiją. Ten jis parengė ir 2008 m. apsigynė matematikos daktaro disertaciją "Integral transforms of the Minkowski question mark function" (anglų kalba, "Minkovskio "klaustuko" funkcijos integralinės transformacijos").

Studijuodamas doktorantūroje, 2004–2006 m. G. Alkauskas dėstė Notingemo universitete algebrą, analizę, kompleksines funkcijas ir kitas matematines disciplinas. 2006–2007 m. jis dirbo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete asistentu, dėstė matematinės analizės kursą.

2009 m. Vilniaus universitete jis apsigynė antrąją disertaciją "Kai kurie skaičių teorijos uždaviniai", yra fizinių mokslų, matematikos daktaras. Savo moksliniame darbe jis nagrinėjo Minkovskio "klaustuko" funkcijos Styltjeso transformaciją, funkcines lygtis, susijusias su įvairiomis dviejų ir daugiau kintamųjų formomis, bei originaliai įrodė mažąją Fermat teoremą.

2009 m. pradžioje G. Alkauskas tris mėnesius stažavosi Makso Planko matematikos institute Bonoje (Vokietija).

2009–2010 m. jis gyveno Vienoje (Austrija) ir dirbo Austrijos žemės ūkio mokslų universiteto Matematikos institute mokslo darbuotoju.

2010–2012 m. G. Alkauskas dirbo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, dėstydamas matematinės analizės kursą. 

Nuo 2011 m. iki šiol jis yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros, Matematinės informatikos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universitete skaito bendrauniversitetinį kursą "Muzika ir matematika". Jis buvo išrinktas geriausiu Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytoju (2015 m.).

2018 m. G. Alkauskas trumpai dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstytoju, buvo Muzikos teorijos katedros docentas.

2018–2019 m. jis buvo Kauno technologijos universiteto Fizinių ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojas, Taikomosios matematikos katedros profesorius.

Jo interesų sritis – grynoji matematika: skaičių teorija, modulinės ir automorfinės formos, Minkovskio "klaustuko" funkcija, funkcinės lygtys ir skaidiniai. Jis atrado naują matematikos šaką –projektyvines tėkmes, gavo svarbių rezultatų operatorių spektrinėje teorijoje: įrodė Gauso grandininių trupmenų atvaizdžio pernešimo operatoriaus tikrinių verčių asimptotikos formulę (2014 m.), tuo išspręsdamas 1988 m. suformuluotą hipotezę. Matematikos ir muzikos studijose jis sujungė ne tik gamtamokslinį, bet ir humanitarinį bei intuicinį šių dviejų disciplinų aspektus.

1997–2009 m. G. Alkauskas buvo Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadų vertinimo komisijos narys. 1997–2001 m. jis buvo Tarptautinės matematikos olimpiados (IMO) vasaros mokyklų mokytojas, 2005–2007 m. – Nacionalinės moksleivių akademijos lektorius, dėstė skaičių teorijos, kombinatorikos, algebros ir olimpiadinės matematikos kursus.

Nuo 2014 m. jis yra Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys.

G. Alkauskas dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, kur skaitė pranešimus įvairiais skaičių teorijos klausimais, mokslo ir meno populiarinimo paskaitas. Jis paskelbė per 20 publikacijų moksliniuose žurnaluose Lietuvoje ir užsienyje, tarp jų – ir prestižiniame matematikos leidinyje "Electronic Journal of Differetial Equations" (2018 m.).

G. Alkauskas savarankiškai studijavo klasikinės muzikos kompoziciją, labiausiai domėdamasis rusų ir vokiečių operos klasikų kūryba, sukūrė klasikinės muzikos kūrinių: instrumentinių pjesių, šokių siuitų, dainų ir religinių giesmių. Jo muzikinius kūrinius atlieka profesionalūs muzikantai, nuo 2006 m. Vilniuje, Kaune ir Anykščiuose buvo surengti keli jo autorinės muzikos koncertai. Jis yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, LATGA narys, redaguoja muzikologines monografijas.

Jis išleido savo vokalinių kūrinių bosui ir fotepijonui kompaktinę plokštelę "Į sapnų ir burtų lauką..." (2011 m.), romantinių dainų ir kamerinės muzikos kompaktinę plokštelę "Užburtas laikas" (2014 m.), dabar kuria muziką kompaktinei plokštelei "Seniai prasmegusių dienų šokiai".

G. Alkauskas laikomas danų romantizmo ambasadoriumi Lietuvoje, nes jis pirmasis pradėjo Lietuvoje populiarinti šią vieną iš didžiųjų Europos muzikinių kultūrų. Šia tema jis paskelbė straipsnių kultūrinėje spaudoje, skaitė paskaitas Vilniaus universiteto Skandinavistikos centre. Jis taip pat populiarina britų ir rusų romantizmą.

Jis išleido pirmąją savo poezijos knygą "Keliaujantis akmuo : eilės : sakmės ir išmonės" (2018 m.), gaidų rinkinį "Keturių dainų ciklas bosui ir fortepijonui "Valpurgijos naktis" (sudarė Paulė Galinienė, 2024 m.).

Savo veiklą G. Alkauskas pristato asmeninėje interneto svetainėje http://giedrius-alkauskas.com.

G. Alkausko pavardė įamžinta matematikos istorijoje – viena iš matematinių konstantų sekų nuo 2018 m. vadinama "Minkovskio-Alkausko konstantomis", taip susiejant matematikų Hermano Minkowskio (1864–1909), kilusio iš Kauno, ir G. Alkausko indėlį.

Už eilėraščių rinkinį "Keliaujantis akmuo" jis pelnė Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premiją, skiriamą už geriausią praėjusiais metais išleistą naują lietuviškos poezijos knygą, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis (2019 m.). Jis laimėjo pirmąją vietą 2019-ųjų metų Druskininkų poetinio rudens anoniminio eilėraščio konkurse.

Laisvalaikiu mėgsta pasivaikščioti gamtoje, piešia, rašo eiles, domisi muzika.

Vedė 2020 m. rugpjūčio 29 d., žmona Roberta Vrubliauskaitė-Alkauskė (g. 1992 m.) – dailininkė juvelyrė.