Bronius ATKOČIUS
  Gimimo data: 1922-00-00
Gimimo vietovė: Voversių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas istorijos mokytojas, vadovas

2024-04-04   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Atkočius ir ? Šinkūnaitė-Atkočienė – žemdirbiai, stambūs ūkininkai.

Apie 1944 m. baigė Utenos gimnaziją.

1944–1946 m. B. Atkočius dirbo Kuktiškių (Utenos r.) pradinės mokyklos mokytoju.

1946 m. jis grįžo į gimtinę Anykščių rajone, 1946–1948 m. buvo Voversių pradinės mokyklos, tuo metu veikusios Remeikių kaime, mokytojas. 

Paskirtas 1948 m. rudenį vadovauti Debeikių progimnazijai, 1948–1959 m. B. Atkočius buvo Debeikių (Anykščių r.) progimnazijos, paskui vidurinės mokyklos direktorius.

Jo iniciatyva apie 1949 m. buvo įrengta vietinė elektros stotelė Debeikių mokyklai apšviesti, apie 1950 m. pastatytas dar vienas pastatas mokyklai, o 1952 m. Debeikių progimnazija pertvarkyta į vidurinę mokyklą. Apie 1957 m. mokyklai įsigijęs traktorių, B. Atkočius pirmasis mėgino joje įdiegti profesinį mokymą.

Vadovaudamas mokyklai, jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą.

1959–1983 m. B. Atkočius dirbo Burbiškio (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje istorijos mokytoju, kol išėjo į pensiją. Gyvendamas Burbiškyje, jis itin rūpinosi Burbiškio dvaro parko priežiūra.

Buvo vedęs, žmona Pranė Karvelytė-Atkočienė (1927–2024) – pedagogė. Užaugino tris sūnus ir tris dukteris. Sūnus Vydmantas Atkočius (g. 1950 m.) – mokslininkas biologas gydytojas, duktė Laima Atkočiūtė-Kiaušienė (g. 1962 m.) ir kt.

Mirė 2003 m. Debeikiuose. Palaidotas Skiemonių (Anykščių r.) naujosiose kapinėse. Kapą ženklina antkapinis paminklas – atversta raudono akmens knyga su įrašais ir medinis kryžius.