Mykolas Kleopas OKULIČIUS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Okulicz
Gimimo data: 1832-09-26
Gimimo vietovė: Latavėnų I dvaras (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dvarininkas bajoras, žemdirbys

2020-09-17   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Okuličius (1769–1852) – dvarininkas bajoras (herbas Oksza), Latavėnų Okuličių dinastijos pradininkas,  ir Pelagėja Targonskaitė-Okuličienė (1803–1865) – dvarininkė bajorė. Broliai: Povilas Ignotas Okuličius (1830–?) – valstybės tarnautojas ir Antanas Rapolas Okuličius (1834–1871), sesuo Karolina Okuličiūtė-Ramanauskienė (1836–1923) – dvarininkė bajorė, vaistininko Kazimiero Hopeno uošvė. Dar du broliai Valerijonas Okuličius (1838–1841) ir Felicijonas Okuličius (1841–1842) mirė vaikystėje. Sūnėnas (sesers sūnus) Antanas Ramanauskas (1860–1939) – miškininkas.

Vos gimęs, tą pačią dieną buvo pakrikštytas Troškūnų (Anykščių r.) bažnyčioje.

Vilniaus ir Kauno bajorų deputatų rūmai 1833 m. kovo 1 d. ir 1843 m. liepos 11 d. patvirtino M. Okuličiaus bajoriškąją kilmę.

Nuo 1845 m. jis mokėsi Ukmergės apskrities bajorų mokykloje.

M. Okuličius dirbo carinės Rusijos administracijos struktūrose, turėjo valdininko – kolegijos registratoriaus rangą, kol buvo išleistas į atsargą.

Iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir ūkininkavo Latavėnų I dvare, buvo šio dvaro paveldėtojas ir savininkas. 1881 m. gyvendamas Latavėnuose, jis valdė 260 dešimtinių žemės, kartu su jo šeima tame pačiame dvare gyveno ir brolio Povilo Ignoto Okuličiaus keturių asmenų šeima – tėvai ir dvi suaugusios jų dukterys.

1889 m. žemvaldžių sąraše minima, kad M. Okuličiui Latavėnuose priklauso 122 dešimtinių ariamos žemės ir 75 dešimtinės miško bei 2 dešimtinės ne naudmenų, o Pelyšėlėse – dar 76,5 dešimtinės ariamos žemės, 15 dešimtinių miško ir 8,5 dešimtinės ne naudmenų.

Vedė 1858 m. rugpjūčio 10 d. Subačiaus (Kupiškio r.) bažnyčioje, žmona Elena Stankevičiūtė-Okuličienė (1841–1917) – dvarininkė, švietėja ir visuomenininkė. Vaikai: Antanina Okuličiūtė-Civinskienė (1859 – iki 1894), Juozapas Okuličius (1860–1867) mirė vaikystėje, Gasparas Zacharas Okuličius (1861 – iki 1881), Povilas Okuličius (1863 – po 1897), Mykolas Okuličius (1866–1896), Kazimieras Okuličius (1969–1921) – inžinierius kelininkas, Karolina Elena Okuličiūtė-Civinskienė (1871–1943), Ona Okuličiūtė-Trzebinska (1872–1907) – gydytoja akušerė ginekologė, mokslininko botaniko Jozefo Trzebinskio (1867–1941) žmona, Jadvyga Teofilė Okuličiūtė  (1880–1880) mirė kūdikystėje. Anūkas (dukters Antaninos sūnus) Vytautas Civinskas (1883–1910) – veterinarijos gydytojas, švietėjas.

Mirė 1897 m. spalio 3 d. Latavėnuose (Anykščių r.). Palaidotas Troškūnų kapinėse.