Henrikas BERNATOVIČIUS
  Gimimo data: 1954-07-20
Gimimo vietovė: Tarališkių k. (Maišiagalos parapija, Vilniaus r.)

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas

2017-02-02   |   Spausdinti

Augo lenkiškoje šeimoje, lietuvių kalbos įgūdžius įgijo tik mokydamasis ir studijuodamas.

1972 m. baigė Maišiagalos (Vilniaus r.) vidurinę mokyklą. 1972–1973 m. toliau mokėsi Vilniaus 21-ojoje profesinėje technikos mokykloje, įgijo radijo montuotojo specialybę.

1973–1975 m. H. Bernatovičius atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

1975–1979 m. jis dirbo Vilniaus radijo komponentų gamykloje darbininku. Bendraudamas su katalikišku jaunimu ir sovietinės valdžios persekiotais kunigais, jis ir pats pasirinko kunigystės kelią.

1979–1984 m. H. Bernatovičius baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1984 m. gegužės 27 d. vyskupas Liudvikas Povilonis įšventino jį kunigu.

1984 m. vasarą H. Bernatovičius trumpai tarnavo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapijoje vikaru, 1984–1985 m. buvo Salako (Zarasų r.) parapijos vikaras.

1985–1990 m. H. Bernatovičius buvo Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius – paskutinis Dabužiuose nuolat gyvenęs dvasininkas.

1990–1991 m. jis tarnavo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos klebonu, kartu administruodamas ir Leliūnų (Utenos r.) Šv. Juozapo parapiją. Dėl neaiškios kalbos jis tikinčiųjų buvo skundžiamas vyskupui ir dėl to iš parapijų iškeltas.

Paskirtas 1991 m. liepą, 1991–2001 m. jis buvo Aleksandravėlės (Zarasų r.) Šv. Pranciškaus Serafiškojo parapijos klebonas ir Avilių (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos administratorius, 1996–1998 m. – ir Imbrado (Zarasų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonas. Jis surengė iškilmingą Aleksandravėlės bažnyčios 200 metų jubiliejų (1996 m.), kiek laiko globojo ir Baltriškių (Zarasų r.) bažnyčią.

2001–2007 m. H. Bernatovičius buvo Nemunėlio Radviliškio (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas ir Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos administratorius.

Kunigas palaikė ir skatino Nemunėlio Radviliškio anoniminių alkoholikų klubo "Santaka" veiklą, periodiškai aukojo Šv. Mišias ir sakė lietuviškus pamokslus Skaistkalnės (Latvija) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų katalikų bažnyčioje lietuviams, gyvenantiems Latvijoje.

Po gaisro, 2001 m. spalio 12 d. sunaikinusio senąją Suosto bažnyčią, 2003–2005 m. jis įrengė Germaniškio (Biržų r.) koplyčią ir reguliariai joje aukojo Šv. Mišias.

2004–2006 m. H. Bernatovičius organizavo naujos Suosto bažnyčios statybą ir ją baigė. 2007 m. gegužės 13 d. jis dalyvavo naujų Suosto maldos namų konsekracijoje ir kartu su kitais dvasininkais pasirašė jos aktą.

Nuo 2007 m. liepos 18 d. iki gyvenimo pabaigos H. Bernatovičius buvo Vabalninko (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos kunigas rezidentas.

Mirė 2017 m. sausio 20 d. Panevėžio ligoninėje. Palaidotas Karvio (Vilniaus r.) kapinėse.