Antanas MASIULIS
  Gimimo data: 1915-01-18
Gimimo vietovė: Netikiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, aviatorius, politinis kalinys

2019-09-12   |   Spausdinti

Tėvas Kazimieras Masiulis.

Mokėsi Duokiškio (Rokiškio r.) pradžios mokykloje, 1933 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1933–1935 m. mokėsi Karo mokykloje Kaune, baigė ją XVII laidoje.

1935 m. rugsėjo 15 d. A. Masiuliui buvo suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto karinis laipsnis, jis buvo paskirtas į iš naujo formuojamą Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto 3-ąjį pėstininkų pulką 2-osios sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos būrio vadu. Nuo 1935 m. lapkričio 20 d. iki 1936 m. rugsėjo 5 d. jis tarnavo šiame pulke 2-ojo bataliono ryšių būrio vadu.

Nuo 1936 m. rugsėjo A. Masiulis buvo perkeltas į Lietuvos karo aviaciją. 1936–1937 m. jis toliau mokėsi ir 1937 m. gruodžio 31 d. baigė Karo aviacijos karininkų mokyklą, jam buvo suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1938–1940 m. A. Masiulis tarnavo Karo aviacijos Žvalgybos grupėje 6-ojoje (tolimosios žvalgybos) oro eskadrilėje iš pradžių Kaune, o nuo 1939 m. sausio – Pajuostyje (Panevėžio r.).

Nuo 1938 m. vasario 16 d. jis buvo aviacijos leitenantas. 1940 m. sausio 1 d. jam buvo  suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

Iki sovietinės okupacijos 1940 m. vasarą jis buvo 6-osios eskadrilės technikos karininkas, karo aviacijoje skraidė 309 valandas.

Likviduojant Lietuvos kariuomenę ir išformavus aviacijos dalinius, 1940 m. rudenį A. Masiulis buvo atleistas, nuo spalio gyveno tėviškėje.

1941 m. vasario 22 d. sovietinės valdžios jis buvo suimtas, kalintas Panevėžyje. 1941 m. birželį, Lietuvą pasiekus Antrojo pasaulinio karo frontui, kartu su kitais kaliniais jis buvo išgabentas į Rusiją, nuo liepos 6 d. kalintas NKVD kalėjime Sol Ilecke (tuo metu – Čkalovo, dabar – Orenburgo sr., Rusija), nuo 1941 spalio 6 d. – Petropavlovsko (Šiaurės Kazachijos sr., Kazachija) kalėjime, kur laukė teismo.

Mirė 1942 m. birželio 17 d. – žuvo Petropavlovsko (Kazachija) kalėjime. Palaidotas bendroje kalinių kapavietėje, palaidojimo vieta nežinoma.

A. Masiulis yra vienas iš 12 Lietuvos karo lakūnų, žuvusių sovietiniuose lageriuose.