Gintautas GUDAS
  Gimimo data: 1971-02-11
Gimimo vietovė: Saločiai (Saločių parapija, Pasvalio r.)

Trumpai:
Kunigas, turizmo organizatorius

2019-10-13   |   Spausdinti

Augo vienturtis vaikas šeimoje.

1978–1989 m. baigė Saločių (Pasvalio r.) vidurinę mokyklą (dabar – Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla). 1989–1990 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 1990 m. tęsė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, vienerius metus studijavo teologiją Vokietijoje.

1998 m. birželio 6 d. buvo įšventintas kunigu.

1998–1999 m. G. Gudas tarnavo vikaru Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, kartu buvo ir Pasvalio P. Vileišio gimnazijos tikybos mokytojas.

Paskirtas 1999 m. gegužės 4 d., 1999–2007 m. jis buvo Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos klebonas. Jis administravo ir Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapiją bei Balelių (Ukmergės r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo koplyčią. 2007 m. jis neakivaizdžiai baigė teologijos studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

Tarnaudamas Traupyje, G. Gudas išplėtojo parapijos ryšius su Vakarų Europos katalikiškomis organizacijomis ir fondais. Šių dvasininko ryšių dėka parapijos bendruomenė sulaukė daug ir įvairios paramos. Jo rūpesčiu buvo suremontuotas bažnyčiai grąžintas senosios klebonijos pastatas  ir ten įrengti parapijos namai.

Įtarus, kad dvasininkas sulaužė vieną iš kunigystės principų – celibatą, nuo 2007 m. Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko sprendimu G. Gudas buvo atleistas iš Traupio klebono pareigų. Jis kelis mėnesius atgailavo Palendrių (Kelmės r.) Šv. Benedikto vienuolyne, paskui buvo išsiųstas pastoraciniam darbui į Kazachstaną. 2007–2009 m. jis tarnavo Astanos vyskupijoje, buvo dviejų katalikų parapijų klebonas ir Astanos katalikų kunigų seminarijos dėstytojas.

2009 m. G. Gudas grįžo į Lietuvą ir atsisakė kunigystės, pasirinkdamas pasaulietišką gyvenimą.

2009–2014 m. jis gyveno Panevėžyje ir dirbo draudimo srityje, kartu su Gitana Mileikaite įkūrė kaimo turizmo sodybą "Geras" Pūstinkos kaime (Anykščių r.).

Nuo 2014 m. jis gyvena ir dirba Hiutenfelde (Vokietija), yra šeimos verslo organizatorius, turi svečių namus "Zum-Rebstock LT-D" ir lietuviškų bei vokiškų patiekalų restoraną.

Su savo gyvenimo drauge Gitana Mileikaite (g. 1973 m.) – muzikos pedagoge ir verslininke jis augina dvi dukteris: Gabrielė Mileikaitė (g. 2003 m.) ir Glorija Mileikaitė (g. 2007 m.).