Kazimieras STROLIA
  Gimimo data: 1953-05-17
Gimimo vietovė: Dvaronių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Fotografas, fotomenininkas, aviatorius

2020-12-15   |   Spausdinti

Tėvai: Kazimieras Strolia (1904–1973) ir Ona Bražiūnaitė-Strolienė (1922–2014) – žemdirbiai. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Brolis Algis Strolia, sesuo Marytė Strolaitė (g. 1956 m.). Giminaitis (motinos pusbrolis) Jonas Juodelis (1921–2006) – kunigas monsinjoras.

Mokėsi Anykščių vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus technologijos technikumą, kur mokėsi fotografijos pas Rimantą Dichavičių, įgijo fotografo specialybę.

Nuo 1972 m. K. Strolia dirbo Anykščių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate fotografijos atelje fotografu, paskui vertėsi privačia fotografo praktika.

Apie 1975 m. pradėjęs skraidyti sklandytuvu, jis susižavėjo aviacija.

1991 m. K. Strolia sukūrė ir išbandė savos gamybos lėktuvėlį, sveriantį 110 kilogramų ir galintį skristi 80–120 kilometrų per valandą greičiu. Su šia skraidykle jis galėdavo pakilti į 2 kilometrų aukštį ir iš viršaus fotografuodavo daugiausia Anykščių apylinkes.

K. Strolia buvo vienintelis Anykščių krašte aviatorius fotografas, XX a. pabaigoje fotografavęs peizažus iš paukščio skrydžio.

Jis surengė personalinę Anykščių krašto fotopeizažų parodą Anykščių koplyčioje (1993 m.).

K. Strolios peizažinėmis nuotraukomis buvo iliustruota Rimanto Vanago knygelė vaikams "Gimtinė mano – iš Dangaus! : margalapės, miglaveidės anykštėnų pasakaitės" (2003 m.), jo kūriniai publikuoti fotografijų ir miniatiūrų albume "Puokštė Anykščiams" (2007 m.).

Buvo vedęs 1999 m., žmona Eglė Čigriejūtė-Strolienė (g. 1960 m.) – muzikos pedagogė, dirigentė chorvedė.

Mirė 2010 m. vasario 6 d. Dvaronyse (Anykščių r.). Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape prie tėvų. Kapą ženklina paminklinė kompozicija iš stilizuoto metalinio kryžiaus su saulute ir lauko akmens su įrašais šlifuotame fragmente: "Strolių šeima / Kazimieras 1904–1973 / Ona 1922–2014 / Kazimieras 1953–2010".