Mindaugas NEFAS
  Gimimo data: 1987-12-07
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Mokslininkas istorikas, pedagogas edukologas, visuomenininkas

2023-12-23   |   Spausdinti

Tėvai: Saulius Nefas (g. 1960 m.) – mokslininkas pedagogas edukologas ir Dangira Jackūnaitė-Nefienė (g. 1961 m.) – pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. Augo penkių vaikų šeimoje, seserys ir brolis: Gintarė Nefaitė-Siniakovienė (g. 1986 m.) – pedagogė geografė, valstybės tarnautoja, Gediminas Nefas (g. 1989 m.) – vadybininkas, Rūta Nefaitė (g. 1991 m.) – socialinė pedagogė ir Eglė Nefaitė (g. 1996 m.) – filologė.

1994–1998 m. mokėsi Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Vienuolio progimnazija), 1998–2006 m. – Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Baranausko pagrindinė mokykla), ją baigdamas gavo "Bari" statulėlę, skiriamą dešimčiai abiturientų už aktyvią moksleivišką veiklą.

Mokykliniais metais 1994–2003 m. M. Nefas baigė Anykščių muzikos mokyklos trimito klasę, šoko tautinius šokius, nuo 2004 m. buvo Anykščių kultūros centro tautinių šokių ansamblio "Gojus" narys. 2000–2006 m. jis buvo skautas, Lietuvos skautijos Utenos krašto Antano Baranausko skautų draugovės narys.

2006–2010 m. M. Nefas studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Istorijos fakultete, apsigynė istorijos bakalauro darbą "Klaipėdos krašto seimelis 1925–1927 m." ir įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą. 2009 m. jis buvo išrinktas geriausiu šio universiteto Istorijos fakulteto studentu ir apdovanotas rektoriaus padėka už akademiškumą ir aktyvią pilietinę poziciją, puoselėjant ir populiarinant lietuvių tautos vertybes. 2006–2008 m. jis šoko tautinius šokius Vilniaus pedagoginio universiteto dainų ir šokių ansamblyje "Šviesa".

Mokykliniais metais ir studijuodamas M. Nefas aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje. 2004–2008 m. jis buvo Jaunųjų konservatorių lygos narys, 2004–2006 m. – šios lygos Anykščių skyriaus pirmininkas, 2006–2008 m. – Vilniaus skyriaus narys ir šio skyriaus pirmininko pavaduotojas. 2008 m. jis buvo Jaunųjų konservatorių lygos valdybos narys, laikraščio "Į dešinę" vyriausiasis redaktorius.

2010–2015 m. jis buvo Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas,  2015–2021 m. – Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas.

2010–2012 m. jis tęsė studijas Vilniaus pedagoginio universiteto (nuo 2011 m. – Lietuvos edukologijos universiteto) Istorijos fakulteto magistrantūroje, studijavo lokalinę istoriją ir įgijo istorijos magistro išsilavinimą.

2012–2017 m. jis buvo Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros asistentas, nuo 2017 m. – Humanitarinio ugdymo fakulteto Pasaulio istorijos katedros asistentas, lektorius, po universitetų pertvarkymo nuo 2019 m. yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorius. Bakalauro studijų studentams jis dėsto pasaulio istorijos, Lietuvos kultūros istorijos ir Lietuvos valstybingumo ir kultūros raidos kursus.

2012 m. vasarį–rugpjūtį jis dirbo Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekano padėjėju. 2018 m. jis buvo šio Universiteto Senato Kokybės užtikrinimo komiteto narys.

2012–2017 m. jis buvo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantas.

2017 m. M. Nefas parengė ir Vytauto Didžiojo universitete apsigynė disertaciją "Lietuvos Šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m.", yra humanitarinių mokslų, istorijos daktaras.

2021–2023 m. jis dirbo Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus "Sokratus" direktoriumi ugdymui.

Nuo 2023 m. lapkričio M. Nefas yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas.

2003 m. M. Nefas davė šaulio priesaiką ir yra Lietuvos šaulių sąjungos narys.

2003–2006 m. jis buvo Utenos apskrities 9-osios šaulių rinktinės Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno 1-osios šaulių kuopos narys, 2004–2006 m. – Utenos apskrities 9-osios šaulių rinktinės jaunųjų šaulių vado pavaduotojas. Nuo 2006 m. M. Nefas yra Lietuvos šaulių studentų korporacijos "Saja" narys, 2006–2007 m. buvo šios korporacijos pirmininko pavaduotojas, 2007–2008 m. – valdybos narys, 2010–2012 m. dvi kadencijas buvo šios korporacijos pirmininkas.

Nuo 2008 m. vasario iki 2010 m. gegužės M. Nefas dirbo Lietuvos šaulių sąjungoje, buvo Jaunųjų šaulių vadas, nuo 2010 m. sausio – Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas-jaunųjų šaulių vadas. Nuo 2010 m. gegužės iki rugsėjo jis dirbo Krašto apsaugos ministerijoje Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotoju. 

M. Nefas yra policijos rėmėjas (nuo 2009 m.), jis buvo išrinktas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Visuomeninės policijos tarybos nariu (nuo 2009 m.). Jis yra Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos narys.

Jis buvo patriotinės jaunimo ekspedicijos "Misija Sibiras 2007" (2007 m.) narys, su bendražygiais lankė lietuvių tremties ir palaidojimo vietas Krasnojarsko krašte (Rusija), buvo Anykščių – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinės ambasadorius. Nuo 2006 m. jis su bendraminčiais rengia kasmetinį Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydį "Trakinių partizanai", išaugusį iš studentiškos patriotinių stovyklų idėjos.

Jis yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto "Kuriame Respubliką" ekspertas, Vilniaus miesto savivaldybės Atminties kultūros darbo grupės ekspertas (nuo 2016 m.). Jis yra žurnalo "Istorija" atsakingasis redaktorius-sekretorius, žurnalo "Trimitas" redakcinės kolegijos pirmininkas.

2010 m. jis vedė "Nykščių" radijo autorinę laidą "Anykščių istorijos mįslės". Nuo 2020 m. lapkričio jis yra LRT televizijos projekto "Lietuvos tūkstantmečio vaikai" laidos "Įdomiosios pamokos : būkim drauge!" vienas iš vedėjų.

M. Nefas parengė ir skaitė apie 20 pranešimų studentų bei tarptautinėse mokslinėse konferencijose krašto istorijos, Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos bei laisvės kovų tematika.

Jis išleido monografiją apie Lietuvos šaulių sąjungą "Dvasios aristokratai. Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė 1919–1940 m." (2019 m.). Straipsnių rinkinyje jis paskelbė mokslinę publikaciją "Lietuvos šaulių sąjungos ideologija: vidiniai ir išoriniai jos kūrėjai" (2009 m.), moksliniuose leidiniuose paskelbė 7 mokslinius straipsnius. Jis dalyvauja rengiant mokomuosius leidinius ir skaitmenines bei audiovizualines mokymo ir ugdymo priemones, parengė ir išleido vadovėlius: "Istorija. Vadovėlis 5 klasei, I dalis" (su Norbertu Černiausku, 2023 m.), "Istorija. Vadovėlis 11 klasei, I dalis" (su Norbertu Černiausku, Mariumi Ėmužiu ir Vytautu Volungevičiumi, 2023 m.) ir "Istorija. Vadovėlis 7 klasei, II dalis" (su Tadu Rutkausku, 2023 m.), mokymo priemonę "Istorija. Pratybų sąsiuvinis 7 klasei, I dalis" (2023 m.).

M. Nefas apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu (2009 m.), Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio medaliu "Už tarnystę Tėvynei" (2009 m.), Latvijos Aizsargu organizacijos 90-mečio medaliu (2010 m.), Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkomis (2008 ir 2009 m.), Šaulių sąjungos padalinių vadų padėkomis (2003–2006 m.), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu "Už nuopelnus" civiliams (2016 m.), kitomis padėkomis ir vardinėmis dovanomis.

Laisvalaikį skiria pilietinėms akcijoms ir istorijos žinioms skleisti.

Susituokė 2015 m. lapkričio 14 d. Anykščiuose, žmona Gintarė Mikėnaitė-Nefienė – pedagogė filologė, viešųjų ryšių specialistė. Vaikai: Ugnė Nefaitė (g. 2016 m.), Vytis Nefas (2019 m.).