Jonas BAGDONAS
  Gimimo data: 1907-11-13
Gimimo vietovė: Užvalkių k. (Truskavos parapija, Kėdainių r.)

Trumpai:
Kunigas

2022-09-21   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 30 hektarų žemės. Augo devynių vaikų šeimoje su keturiom seserimis ir keturiais broliais, dar trys vaikai mirė kūdikystėje. Brolis Juozas Bagdonas (1917–2011) – muzikos pedagogas, kompozitorius ir chorvedys.

Vaikystėje piemenavo, tėvo pamokytas, pažino raides, paskui buvo daraktoriaus mokomas, vieną žiemą lankė valdinės pradžios mokyklos antrąją klasę. Savarankiškai pasiruošęs, išlaikė egzaminus į Kėdainių gimnazijos pirmąją klasę, bet kaip peraugęs nebuvo priimtas. Dar savarankiškai pasimokęs, įstojo į antrąją Kėdainių gimnazijos klasę ir 1923–1926 m. baigė keturias klases. 1926–1927 m. toliau mokėsi Kėdainių mokytojų seminarijoje, kol 1927 m. ji buvo uždaryta. Negalėdamas perstoti į kitą seminariją, grįžo toliau mokytis į Kėdainių gimnaziją ir 1928–1930 m. ją baigė. 1930–1935 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1935 m. birželio 15 d. Kauno arkikatedroje Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino Joną Bagdoną kunigu. Kartu su juo buvo įšventinti Alfonsas Jarašiūnas, Jonas Ragauskas, Juozapas Ražanskas, Feliksas Zenkevičius, Aleksandras Masaitis, Jonas Petrėnas ir kiti kunigai. Pirmąsias Šv. Mišias J. Bagdonas birželio 29 d. aukojo gimtosios parapijos Truskavos (Kėdainių r.) bažnyčioje.

1935–1937 m. jis tarnavo Pumpėnų (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijoje vikaru, 1937–1940 m. buvo Pabiržės (Biržų r.) parapijos vikaras. Šiuo laikotarpiu jis uoliai dirbo su katalikiškomis vaikų ir jaunimo organizacijomis.

Paskirtas 1940 m. lapkritį, 1940–1943 m. J. Bagdonas buvo Gulbinėnų (Pasvalio r.) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas. Perkeltas 1943 m. sausį, 1943–1951 m. jis tarnavo Antašavos (Kupiškio r.) Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos administratoriumi, 1945–1951 m. buvo ir Kupiškio dekanato vicedekanas.

Perkeltas 1951 m. sausį, 1951–1965 m. J. Bagdonas buvo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius, 1959–1965 m. buvo Pasvalio dekanato vicedekanas. Atvykęs 1965 m. balandį, 1965–1966 m. jis buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.

Perkeltas 1966 m. vasarį, 1966–1994 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Bagdonas gyveno ir tarnavo Troškūnuose (Anykščių r.). 1966–1989 m. jis buvo Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonas, nuo 1989 m. gegužės iki gyvenimo pabaigos liko Troškūnuose kaip altarista.

Troškūnų bažnyčios 200 metų proga jos altaristai J. Bagdonui buvo suteiktas Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkasis palaiminimas (1989 m.).

Mirė 1994 m. sausio 26 d. Troškūnuose (Anykščių r.). Palaidotas Troškūnų bažnyčios šventoriuje prie kitų kunigų. Kapą ženklina tamsaus šlifuoto granito paminklas su akmeniniu kryžiumi ir įrašu: "A+A / Kunigas / Jonas Bagdonas / 1907–1994 / Ilsėkis ramybėje".