Tautvydas Kazimieras KAZLAUSKAS
  Gimimo data: 1930-02-12
Gimimo vietovė: Čiukų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, literatas, kraštotyrininkas

2018-10-19   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Kazlauskas (1893–1984) – žemdirbys, kraštotyrininkas, ir Juozapota Vaitiekūnaitė-Kazlauskienė – žemdirbė. Brolis Minvydas Kazlauskas (g. 1933 m.) – inžinierius, kraštotyrininkas. Dėdė (motinos brolis) Bronius Vaitiekūnas (1902–1986) – mokslininkas leidėjas ir visuomenininkas.

1950 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) gimnaziją. Su pertrauka studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, 1958 m. įgijo filologinį išsilavinimą. Studijuodamas dalyvavo studentų patriotiniame judėjime, kurį paskatino 1956 m. įvykiai Vengrijoje, dėl to patyrė persekiojimą ir turėjo pertraukti studijas.

T. Kazlauskas dirbo mokytoju Smaliežių (Biržų r.) ir Kvetkų (Biržų r.) septynmetėse mokyklose.

1959 m. grįžęs į gimtinę, jis gyveno Čiukuose ir kelis dešimtmečius dirbo aplinkinėse mokyklose lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju.

1959–1960 m. jis buvo Svėdasų vidurinės mokyklos mokytojas, kartu dirbo ir Svėdasų kaimo jaunimo septynmetėje mokykloje.

1960–1962 m. T. Kazlauskas dirbo Kunigiškių septynmetės mokyklos, po jos pertvarkymo 1962–1965 m. – Kunigiškių aštuonmetės mokyklos mokytoju. 1965 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais jis ėjo ir Kunigiškių aštuonmetės mokyklos direktoriaus pareigas.

Nuo 1965 m. tris dešimtmečius jis buvo Svėdasų vidurinės mokyklos, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.

Jis buvo "Žinijos" draugijos respublikinio lygmens lektorius, Anykščių ir kaimyniniuose rajonuose skaitydavo paskaitas literatūros ir pasaulėžiūros temomis.

Išėjęs į pensiją, T. Kazlauskas ūkininkavo gimtajame Čiukų kaime. Jis dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo bendruomenės renginių bei literatūros vakarų organizatorius ir vedėjas, lydėdavo ekskursijas po Juozo Tumo-Vaižganto gimtinės memorialines vietas.

T. Kazlauskas rašė proza, sukūrė draminių vaizdelių, savo miniatiūras spausdino periodikoje ir rinkiniuose. Jis surinko kraštotyrinę informaciją apie gimtąjį Čiukų kaimą, apie XX a. vidurio laisvės kovas, apie Svėdasų mokyklos vadovus.

Jis buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Anykščių rajono skyriaus narys (nuo 1996 m.), Svėdasų literatų klubo "Sietuva" narys. Jo kūriniai publikuoti Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūrybos almanache "Prie Šventosios" (1998 m.), Svėdasų literatų klubo "Sietuva" kūrybos rinktinėje "Baltieji debesys" (2000 m.).

T. Kazlauskas išleido kūrybos rinkinį "Atspindžiai" (su Stase Kazlauskiene, 2009 m.).

T. Kazlauskui buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio mokytojo garbės vardas (1976 m.), jis buvo apdovanotas Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1966 m.).

Buvo vedęs, žmona Stasė Baršauskaitė-Kazlauskienė (g. 1931 m.) iš Bugailiškių (Kupiškio r.) – pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Vaikai: Minvydas Kazlauskas ir Tautvydas Kazlauskas.

Mirė 2010 m. vasario 20 d. Čiukuose (Anykščių r.). Palaidotas Svėdasų kapinėse.