Serafinas ŽVINYS
  Gimimo data: 1924-07-10
Gimimo vietovė: Sikariškių k. (Alantos parapija, Molėtų r.)

Trumpai:
Kunigas

2017-04-15   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Žvinys ir Pranciška Kairytė-Žvinienė – žemdirbiai valstiečiai. Augo penkių vaikų šeimoje. Sesuo Ona Žvinytė-Žvinienė (1935 – po 1985), broliai Bronislovas Žvinys (1934 – po 1985) ir Jonas Žvinys (? – po 1985).

Mokėsi Avilčių (Molėtų r.) ir Molėtų pradžios mokyklose, Molėtų progimnazijoje, 1942 m. baigė Utenos gimnaziją. 1944–1949 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, studijų metu visą laiką buvo kurso seniūnas.

1949 m. rugsėjo 25 d. S. Žvinys buvo įšventintas kunigu.

1949–1951 m. jis buvo vikaras Traupio (Anykščių r.) ir Dusetų (Zarasų r.) parapijose, 1951–1958 m. – Raguvos (Panevėžio r.) parapijos vikaras, 1958 m. trumpai – Pakruojo parapijos vikaras.

Paskirtas 1958 m. rugsėjo 12 d., 1958–1985 m., iki gyvenimo pabaigos, S. Žvinys buvo Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius – ilgiausiai šioje parapijoje gyvenęs ir tarnavęs dvasininkas.

Jo iniciatyva buvo puošiama ir turtinama Dabužių bažnyčia, dekoruotas jos vidus, aptvertas šventorius. Tikintiesiems jis įsiminė draugiškumu ir švelnumu, uoliai teikė sakramentus ir kitų parapijų tikintiesiems bei jų vaikams. 1973 m. sovietinės valdžios pareigūnams jis buvo įskųstas, kad moko vaikus tikėjimo tiesų, tris kartus buvo tikrintas, bet liko nesučiuptas, tačiau vis vien buvo nubaustas 50 rublių pinigine bauda.

Sunkiai susirgęs, 1985 m. jis buvo atleistas iš parapijos administratoriaus pareigų, iš pradžių gydėsi Anykščiuose, paskui gyveno Molėtų rajone pas gimines.

S. Žvinys vertė religinius tekstus iš vokiečių kalbos, parašė originalų katekizmą.

Laisvalaikiu domėjosi matematika, buvo abstinentas.

Mirė 1985 m. lapkričio 22 d. Molėtų r. Palaidotas Dabužių bažnyčios šventoriuje, kapą ženklina juodo akmens paminklas-stela su iškaltu kryžiaus reljefu ir įrašais: "A+A / Kun. / Serafinas / Žvinys / 1924–1985" ir "Jėzaus Kristaus malonė ir Dievo / meilė tebūna su Tavimi / Pal. 2Kor. 13, 13", kapavietę gaubia šlifuoto akmens plokštė su iškaltu kryžiumi.