Dalia TARANDAITĖ
  Gimimo data: 1960-02-24
Gimimo vietovė: Pagraužių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Menotyrininkė, muziejininkė

2022-07-24   |   Spausdinti

Motina Elena Tarandienė (g. 1931 m.) – mokytoja.

Nuo kūdikystės augo Rubikiuose (Anykščių r.), 1967–1971 m. mokėsi Šiaulių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje. Tėvams persikėlus, nuo 1971 m. užaugo Anykščiuose, 1971–1978 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais piešė, domėjosi poezija.

1978–1979 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete matematiką, 1979–1984 m. tęsė studijas Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), įgijo menotyrininkės išsilavinimą.

1984–1990 m. D. Tarandaitė dirbo Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, buvo Rytų šalių dailės kolekcijos tvarkytoja.

Nuo 1990 m. iki šiol D. Tarandaitė dirba Lietuvos dailės muziejuje. Ji buvo Tapybos skyriaus Senosios dailės rinkinio saugotoja menotyrininkė muziejininkė, XVI–XIX a. tapybos rinkinio kuratorė, dabar yra Vaizduojamosios dailės skyriaus vyriausioji dailėtyrininkė, tapybos rinkinio kuratorė. Ji yra sakralinio meno tyrinėtoja, nacionalinių ir tarptautinių parodų kuratorė.

2004–2008 m. ji studijavo Vilniaus dailės akademijos doktorantūroje.

Nuo 1995 m. ji yra Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, tyrinėja XVI–XIX a. Lietuvos tapybą. D. Tarandaitė yra Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto individualioji narė, Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos valdybos narė (nuo 2015 m.).

2008–2009 m. ji ištyrė buvusio Anykščių klebono monsinjoro Alberto Talačkos sukauptą XVII–XX a. dailės kūrinių rinkinį, sudarė kuriamo Anykščių sakralinio meno centro ekspoziciją.
 
D. Tarandaitė sudarė, parengė ir išleido knygas bei kitus leidinius:

1995 m. – "Vilniaus paveikslų galerija : XVI–XIX a. Lietuvos dailė".

1996 m. – "Baroko dailė Lietuvoje : parodos katalogas".

1997 m. – "Aplankykite Lietuvos dailės muziejų" (su kitais rengėjais).

1998 m. – "Lietuvos vienuolynų dailė : parodos katalogas, 1998–2000" (su kitais rengėjais).

1999 m. – "Kanutas Ruseckas : tapyba, grafika, piešiniai, eskizai : paroda skirta 200-osioms dailininko gimimo metinėms, Vilniaus paveikslų galerija, 1999 gruodžio 9 – 2000 vasario 9".

2000 m. – "Žemaičių vyskupai ir jų portretai : paroda "Krikščionybė Lietuvos mene", 1999 12 28 – 2003 10 30".

2001 m. – "Parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" vadovas : Lietuvos tūkstantmečio programos paroda : Kristaus gimimo jubiliejui ir Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) bei vainikavimo (1253) 750-mečio sukakčiai" (su kitais rengėjais).

2002 m. – "Lietuvos dailė : XVI–XX a. pradžia : Vilniaus paveikslų galerijos vadovas".

2003 m. – "Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia" (leidinys iš ciklo "Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia").

2006 m. – "XVII–XIX a. Vakarų Europos tapyba : Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių : Šiaulių "Aušros" muziejus, 2006 m. kovo 24 – rugsėjo 1 d. : parodos katalogas".

2007 m. – "Miniatiūrų muziejus : Katalogas : Juodkrantė 2007" (su kitais rengėjais).

2009 m. – "Anykščių Šv. Mato bažnyčia : vadovas" (su kitais rengėjais).

2010 m. – "Monsinjoro Alberto Talačkos meno kolekcija" (atvirukų rinkinio tekstų autorė), "Marija Anortė Mackelaitė" (teksto autorė).

2011 m. – "Sakralinio meno puoselėtojas monsinjoras Albertas Talačka" (su kitais rengėjais).

2016 m. – "Anykščių menas. Dailė ir architektūra" (sudarytoja ir teksto autorė).

2020 m. – "Anykščiuose – lietuviškasis mūsų kalnas "Laimės žiburys" (parodos leidinys, sudarė kartu su Vytautu Balčiūnu).

2021 m. – "Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo šimtmetis: "Išmintis pasiteisina savo darbais" Mt 11, 19" (parodos leidinys, sudarė kartu su Vytautu Balčiūnu ir Rita Babeliene).

2022 m. – "Valdovai Anykščiuose : nuo Kazimiero Jogailaičio iki Zigmanto Vazos" (straipsnių rinkinys, su Simonu Matulevičiumi).

D. Tarandaitės kultūrinė veikla įvertinta Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2011 m.). Už muziejininkystės darbus ji apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija (2017 m.). Ji apdovanota Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2022 m.).

Laisvalaikiu mėgsta pasivaikščioti gamtoje.