Jonas JUODELIS
  Gimimo data: 1928-05-02
Gimimo vietovė: Daujočių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Visuomenininkas

2020-05-11   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Juodelis (1892–1967) ir Rozalija Kiaušaitė-Juodelienė (1895–1959) – žemdirbiai smulkūs ūkininkai, turėjo 10 hektarų žemės. Augo su dviem broliais, buvo jauniausias, dar du vyresni broliai mirė vaikystėje. Broliai: Povilas Juodelis (1917–1999) ir Vladas Juodelis (1924–?) – amatininkas, tremtinys. Giminaičiai: (antrosios eilės pusbroliai, tėvo pusseserės sūnūs) Jonas Gražys (1921–1978) – mokslininkas inžinierius hidromelioratorius, Alfonsas Gražys (1923–1992) – kunigas ir kraštotyrininkas, Antanas Gražys (1927–2004) – muzikantas vargonininkas.

1936–1940 m. mokėsi Savičiūnų (Anykščių r.) pradžios mokykloje.

1940–1945 m. J. Juodelis dirbo įvairius darbus šeimos ūkyje. 1945 m. jis buvo išrinktas Daujočių apylinkės liaudies deputatų tarybos sekretoriumi ir šias pareigas ėjo 1945–1950 m., o 1950 m. rugsėjį žuvus apylinkės tarybos pirmininkui Vladui Grižui, keturis mėnesius, iki 1950 m. pabaigos, buvo Daujočių apylinkės pirmininkas. J. Juodelis dalyvavo steigiant kolektyvinius ūkius Svėdasų krašte.

1951 m. pradžioje jis baigė trijų mėnesių kursus Anykščių mašinų-traktorių stotyje ir įgijo traktorininko profesiją. 1951–1953 m. J. Juodelis dirbo Svėdasų mašinų-traktorių stotyje traktorininku.

Nuo 1953 m. iki gyvenimo pabaigos J. Juodelis gyveno Anykščiuose.

1953 m. kelis mėnesius jis dirbo Anykščių rajono partijos komitete vairuotoju, 1953–1960 m. buvo Anykščių mašinų-traktorių stoties krovininių automobilių vairuotojas, 1960 m. trumpai dirbo vairuotoju Anykščių pieninėje. 1960–1964 m. J. Juodelis buvo Anykščių kelių valdybos vairuotojas, 1964–1967 m. – Anykščių rajkoopsąjungos vairuotojas.

Nuo 1967 m. jis kiek laiko dirbo Anykščių poilsio namuose "Šilelis" apželdintoju-sodininku.

Vėliau J. Juodelis dirbo Anykščiu rajono ryšių mazge ryšininku, Ukmergės vandentiekio-kanalizacijos valdybos Anykščių ceche darbininku, kol išėjo į pensiją.

Įsikūręs Anykščiuose ir ėmęs pavyzdingai tvarkyti ir želdinti savo sodybą ant Šventosios kranto, J. Juodelis buvo šio pomėgio pradininkas mieste. Apie 1962 m. jis kartu su kitais entuziastais subūrė Anykščiuose Lietuvos sodininkų draugijos rajono skyrių, 1962–1963 m. buvo to skyriaus sekretorius. 1963 m. jis buvo išrinktas Sodininkų draugijos skyriaus Gėlininkų sekcijos pirmininku ir buvo ilgiausiai – 33 metus – šias visuomenines pareigas ėjęs anykštėnas. Nuo 1996 m. J. Juodelis buvo Lietuvos sodininkų draugijos Anykščių skyriaus valdybos narys. Jo iniciatyva Anykščiuose buvo pastatyta ir apie 1980 m. atidaryta gėlininkų parduotuvė, veikusi iki 2018 m.

Jis subūrė grožį ir originaliai apželdintą aplinką mėgstančius anykštėnus, 7-ajame dešimtmetyje įdiegė Anykščiuose gražiausiai tvarkomų sodybų konkursų tradiciją, rengė ekskursijas po gražiausias Lietuvos ir Latvijos sodybas, skatino anykštėnus sodinti ir auginti retus augalus, pats juos daugino. J. Juodelis pirmasis Anykščiuose apie 1970 m. pradėjo auginti ir populiarinti aktinidijas.

Lietuvos Atgimimo metais J. Juodelis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo nuolatinis Sąjūdžio renginių organizatorius, tvarkos palaikytojas. Tuo metu jis tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu, iki gyvenimo pabaigos buvo Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno šaulių kuopos ne rikiuotės šaulys.

Laisvalaikiu dalyvaudavo meno mėgėjų veikloje, šoko pagyvenusių žmonių šokių kolektyve "Voruta".

Vedė 1956 m., žmona Ona Statulevičiūtė-Juodelienė (1926–2018). Vaikai: Aldona Juodelytė-Biliūnienė (g. 1958 m.) – pedagogė biologijos mokytoja, Kęstutis Juodelis (g. 1962 m.) – ūkininkas. Anūkė Ieva Juodelytė (g. 1984 m.) – dailininkė dizainerė.

Mirė 2017 m. sausio 24 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse savo giminės kapavietėje. Kapą ženklina originalus betoninis paminklas su jame įtvirtinta juodo šlifuoto akmens plokšte ir joje iškaltu įrašu: "Juodeliai / Rozalija / 1895–1959 / Jonas / 1892–1967 / Jonas / 1928–2017 / Ona / 1926–2018".