Povilas JANKEVIČIUS
  Gimimo data: 1908-05-06
Gimimo vietovė: Čiovydžių k. (Kupiškio parapija, Kupiškio r.)

Trumpai:
Kunigas

2016-10-09   |   Spausdinti

Tėvas Jonas Jankevičius.

Mokėsi Kupiškio, Rokiškio gimnazijose. 1929–1934 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1934 m. gegužės 26 d. Kauno arkikatedroje P. Jankevičius buvo įšventintas kunigu. Kartu buvo įšventinti Alfonsas Kadžius, Pranciškus Karvelis ir kiti kunigai.

1934 m. jis trumpai tarnavo vikaru Debeikiuose (Anykščių r.), kur talkino klebonui Kazimierui Mikelinskui, paskui 1934–1935 m. buvo vikaras Svėdasuose (Anykščių r.) prie klebono Jono Kraniausko. 1935 m. jis vėl metams grįžo vikaru į Debeikius, paskui 1936–1937 m. buvo vikaras Pakruojyje. 1937–1938 m. jis tarnavo Traupyje (Anykščių r.), kur talkino klebonui Dominykui Tuskeniui, 1938–1941 m. buvo Utenos vikaras prie klebono Jono Asminavičiaus.

1941–1950 m., Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais, P. Jankevičius buvo Suvainiškio (Rokiškio r.) Šv. apaštalo Jokūbo parapijos administratorius. Suvainiškyje jis suremontavo karo metais suniokotą bažnyčią, surinko ir parašė pirmąją šios  parapijos istorijos  apžvalgą (1946 m.).

1950–1964 m. jis buvo Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, 1964–1991 m. tarnavo Subačiaus (Kupiškio r.) Švč. Trejybės parapijos klebonu.

1984 m. Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietėje paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

Tarnaudamas Suvainiškyje, P. Jankevičius rinko šios parapijos istoriją, sukauptas žinias panaudojo leidinyje "Panevėžio vyskupija".

1991 m. jis buvo paskirtas Kupiškio parapijos altarista ir ten liko iki gyvenimo pabaigos, talkino pastoracijoje.

Mirė 1998 m. gegužės 19 d. Kupiškyje. Palaidotas Kupiškio kapinėse šalia tėvų.