Aldona ŠIRVINSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Dudonytė
Gimimo data: 1957-08-28
Gimimo vietovė: Maleišių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Medikė, kultūros organizatorė, visuomenininkė, filantropė, literatė, leidėja

2024-04-02   |   Spausdinti

Tėvai: Steponas Dudonis (1912–1994) ir Ona Baltuškaitė-Dudonienė (1921–1977) – žemdirbiai. Brolis Juozas Dudonis (g. 1952 m.) – darbininkas.

Tėvams 1957 m. persikėlus, nuo kūdikystės augo Pamaleišio kaime (Anykščių r.), nuo 1968 m. – Kunigiškių I kaime (Anykščių r.). 1964–1968 m. mokėsi Netikiškių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1968–1972 m. – Kunigiškių aštuonmetėje mokykloje, 1972–1975 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1975–1977 m. baigė Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą, įgijo medicinos sesers specialybę.

1977–1981 m. A. Širvinskienė dirbo Ukmergės rajono centrinės ligoninės Greitosios pagalbos priėmimo skyriuje medicinos seserimi. 1981–1985 m. ji buvo Jurbarko miesto lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" vyriausioji medicinos sesuo.

1985 m. grįžusi gyventi į Kunigiškių I kaimą (Anykščių r.), 1985–1990 m. ji dirbo Anykščių rajono "Lenino keliu" kolūkio (nuo 1989 m. – Maleišių kolūkio) vaikų darželio "Artojėlis" vedėja.

1990–1992 m. A. Širvinskienė dirbo Anykščių rajono centrinės ligoninės Svėdasų ligoninėje medicinos seserimi. 1992–1997 m. ji buvo tos pačios ligoninės Svėdasų ambulatorijos, nuo 1997 m. dirbo viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro Svėdasų ambulatorijos gydytojo odontologo padėjėja, bendrosios praktikos slaugytoja ir masažuotoja.

Dabar ji yra viešosios įstaigos Panevėžio miesto greitosios pagalbos stoties slaugytoja-dispečerė.

Dirbdama A. Širvinskienė nuolat kėlė savo kvalifikaciją, 1993 m. įgijo masažuotojos specialybę, 2000 m. – bendrosios praktikos slaugytojos licenciją, 2006 m. – gydytojo odontologo padėjėjo licenciją, 2009 m. – bendruomenės slaugytojos licenciją.

2009–2013 m. ji studijavo Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo Kultūros vadybos fakultete, įgijo kultūrinės vadybos ir verslo administravimo bakalauro išsilavinimą ir vadybininkės profesinę kvalifikaciją.

2010–2011 m. ji buvo uždarosios akcinės bendrovės "Atvirai" "Nykščių" radijo kultūrinių laidų vedėja.

2005 m. A. Širvinskienė įsteigė savo sūnaus Karolio Širvinsko vardo premiją, kuria paskatina įvairių rajonų bei miestų literatus, skleisdama filantropijos idėjas. 2005–2009 m. kartu su Vilniaus apskrities kultūros centru ji rengė Rytų Lietuvos literatų konkursus, o panaikinus šį Centrą, nuo 2010 m. tokius konkursus ji rengia viena. 2007 m. savo sūnaus atminimui ji įkūrė labdaros ir paramos fondą "Baltasis balandis", remiantį jaunuosius poetus ir kitus talentus, yra šio fondo pirmininkė. Fondo iniciatyva Kunigiškiuose įrengta parodų ir renginių salė (2019 m.).

Jos vadovaujamas fondas nuo 2014 m. rengia šalies literatų prozos konkursą. "Balto paukščio" laureatais tapo: Zita Bataitienė iš Ukmergės (2014 m.), Alina Jonaitienė iš Joniškio (2015 m.), Diana Jusčienė iš Gargždų (2016 m.), Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė iš Dusetų (Zarasų r., 2017 m.), Zigmas Rupšys iš Biržų (2018 m.), Laimutė Pacevičienė iš Alantos (Molėtų r., 2019 m.), Romaldas Zabulionis iš Mackių (Prienų r., 2020 m.), Giedrė Mičiūnienė iš Zarasų (2021 m.), Eglė Veita iš Mažeikių (2022 m.), Ana Aleksandravičienė iš Jonavos (2023 m.).

Nuo 2016 m. A. Širvinskienės vadovaujamas fondas rengia ir šalies literatų humoristinės poezijos konkursą. "Humoro medžio" nugalėtojais tapo: Petras Zlatkus iš Jonavos (2016 m.), Mykolas Kručas iš Upninkų (Jonavos r., 2017 m.), Juozapas Mickevičius iš Kauno (2018 m.), Petras Valčeskas iš Zarasų (2019 m.), Jadvyga Šimkienė iš Kelmės (2020 m.), Gintaras Margelis iš Kazlų Rūdos (2021 m.), Vytautas Augustinavičius iš Kazlų Rūdos (2022 m.), Laimutė Pacevičienė iš Alantos (Molėtų r., 2023 m.), Gražina Pitrėnienė iš Rokiškio (2024 m.).

Nuo 2021 m. ji rengia kasmetinius Lietuvos moksleivių kūrybinių dailės darbų parodas-konkursus "Plunksna", skirdama apdovanojimus kelių amžiaus grupių mokiniams.

Jos iniciatyva buvo surengtos mirusio sūnaus K. Širvinsko dailės darbų parodos Svėdasų, Kupiškio, Traupio (Anykščių r.) bibliotekose, Kamajų (Rokiškio r.) Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitur, vėliau dailės kūriniai perduoti Vaižganto (Svėdasų krašto) muziejui, kur nuolat eksponuojami. Jos rūpesčiu iš rankraščių buvo išleistos dvi K. Širvinsko poezijos knygos: rinktinės "Mylėk ir būsi mylimas" (2002 m.) ir "Į Tave" (2005 m.), jo kūryba toliau spausdinama rinkiniuose. Prie savo namų A. Širvinskienė įveisė sūnaus atminimui skirtą parką.

A. Širvinskienė yra literatė poetė, Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narė ir klubo valdybos narė (nuo 2010 m.), tradicinio literatūrinio renginio Svėdasų krašte "Vaižganto skaitymai" organizacinio komiteto narė ir tradicinių literatūrinių skaitymų "Po skambančiu medžiu" organizatorė. Ji dalyvavo Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjų būrelio veikloje, vaidino spektakliuose. Ji išleido savo prozos ir poezijos knygų, sudarė ir išleido šalies literatų poezijos ir prozos rinkinių.

A. Širvinskienės parengtos ir išleistos knygos:

2008 m. – "Gimę kentėti : romanas. D. 1".

2012 m. – "Balti žiedai : eilės K. Širvinsko literatūrinei premijai gauti" (rinkinio sudarytoja).

2015 m. – "Vario plunksna : eilėraščiai", "Į širdis mūsų mielas ruduo taip nelauktai atėjo : poezija" (su Vytautu Šiaudyčiu),  "Balto balandžio skrydis į mūsų širdis : poezija" (su V. Šiaudyčiu), "Gyvenimas – tai amžina kova už laimę, meilę ir didžiąją viltį... : poezija" (su V. Šiaudyčiu), "Neškim gėrį, neškim viltį į motulės – Lietuvėlės širdį... : apybraižos ir poezija" (su V. Šiaudyčiu), "Parodyk mums, mama, kelią į tą laimės ir gėrio šalį... : proza ir poezija" (su V. Šiaudyčiu), "Kūryba – tai kelias amžinybėn : apybraižos ir poezija" (su Karoliu Širvinsku ir V. Šiaudyčiu), "Laiškai... : eilės" (literatų kūrybos rinkinys, skirtas anykštėno tautodailininko ir literato Karolio Širvinsko atminimui, rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai : proza : literatų-prozininkų konkurso "Balto paukščio" nominacijai 2014 m." (rinkinio sudarytoja), "2005 m. – 2008 m. kūryba : eilės literatūrinei premijai" (anykštėno literato ir tautodailininko Karolio Širvinsko atminimo konkurso dalyvių kūriniai, rinkinio sudarytoja).

2016 m. – "Minčių voratinkliai : rašinėliai", "Laimę radę kalnuose" (proza ir poezija, su Birute Gaučiene ir Vytautu Šiaudyčiu), "Vilties kelias... : apybraižos ir poezija" (su Simeona Baranauskaite-Načajiene ir V. Šiaudyčiu), "Gyvenimo akimirka... Karolio Širvinsko penkioliktosioms mirties metinėms : apie Karolio Širvinsko kūrybą" (su S. Baranauskaite-Načajiene ir V. Šiaudyčiu), "Aimanos brūzgynuos : literatų-poetų-humoristų konkurso "Humoro medis" eilės" (sudarė kartu su Aldona Lavickiene), A. Lavickienės "Didysis nuprotėjimas : eilėraščiai" (rinkinio sudarytoja), A. Lavickienės "Kodėl gi ne : romanas" (knygos sudarytoja), Karolio Širvinsko "Kalbanti siela : eilėraščiai" (sudarė kartu su V. Šiaudyčiu), Laimos Lapienienės "Sielos ledai" (eilėraščių ir apsakymų rinkinio sudarytoja), Virginijos Kuzmickaitės ir Virgilijaus Bespalovo "Šimtasparnis" (eilėraščių rinkinio sudarytoja), Nijolės Kerušauskienės "Gimta šalis legendų skambesy" (eiliuotų legendų rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai – 2 : proza" (rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai 3 : proza" (rinkinio sudarytoja).

2017 m. – "Laiko akys : I dalis" (eilėraščiai), "Debesų kalbėjimas" (eilėraščiai), "Žydintys sparnai : trumpi pasakojimai sielai" (apsakymų rinkinys), Simeonos Baranauskaitės-Načajienės "Gyvenimo laiptai" (eilėraščių rinkinio sudarytoja), "Humoro almanachas – 2017" (rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai – 4" (prozos rinkinio sudarytoja), "Paukščiai  – 2016 : eilėraščiai (K. Širvinsko vardo XII poezijos konkurso "Baltojo balandžio sugrįžimas" eilėraščių rinkinio sudarytoja), Aldonos Lavickienės "Likimo vėjai : romanas" (knygos sudarytoja), "Vydūno idėjų gyvastis : publicistika" (rinkinio bendraautorė).

2018 m. – "Prie žvaigždės" (poema), "Gyvenimas skolon" (novelės), "Paukščiai – 2017 : eilėraščiai" (K. Širvinsko vardo XIII poezijos konkurso "Baltojo balandžio sugrįžimas" eilėraščių rinkinio sudarytoja), "Humoro medis – 2018 : poezija" (rinkinio sudarytoja), Aldonos Lavickienės "Hortenfilas : romanas" (knygos sudarytoja), A. Lavickienės "Kelio vingiai : romanas" (knygos sudarytoja), "Pasivaikščiojimai – 2018 : proza" (rinkinio sudarytoja).

2019 m. – "Kaladėlės" (romanas), "Toks pašaukimas : gamtai ir žmonėms" (biografinis leidinys apie Sigutį Obelevičių), Danguolės Reinertaitės ir Virgilijaus Bespalovo "Varnėnas inkilo dugne" (poezijos rinkinio sudarytoja), "Humoro medis – 2019 : poezija" (rinkinio sudarytoja), "Paukščiai – 2018 : eilėraščiai" (K. Širvinsko vardo XIV poezijos konkurso "Baltojo balandžio sugrįžimas" eilėraščių rinkinio sudarytoja), "Kelias namo : eilėraščiai" (rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai – 6 : proza" (rinkinio sudarytoja), "Vydūno idėjos – patikrintos laiko : publicistika" (rinkinio bendraautorė).

2020 m. – "Laiko akys : II dalis" (eilėraščiai), Virgilijaus Bespalovo "Lietadienis" (poezijos rinkinio sudarytoja), "Humoro medis – 2020 : poezija" (rinkinio sudarytoja); "Paukščiai – 2019 : eilėraščiai" (K. Širvinsko vardo XV poezijos konkurso "Baltojo balandžio sugrįžimas" eilėraščių rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai – 7 : proza" (rinkinio sudarytoja).

2021 m. – "Piešiu šviesą : poezija" (eilėraščių rinkinys), "Humoro medis – 2021 : poezija" (rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai – 8 : proza" (rinkinio sudarytoja), "Paukščiai – 2009 : eilės" (rinkinio sudarytoja).

2022 m. – "Išdavystė" (romanas), "Humoro medis – 2022 (7) : poezija" (rinkinio sudarytoja), "Paukščiai – 2022 : eilėraščiai" (K. Širvinsko vardo XVI poezijos konkurso "Baltojo balandžio sugrįžimas" eilėraščių rinkinio sudarytoja, knyga skirta K. Širvinsko 40-osioms gimimo metinėms), "Pasivaikščiojimai – 9 : proza" (rinkinio sudarytoja).

2023 m. – "Vaško lašėjimas " (eilėraščiai), "Amnezija" (romanas), "Paukščiai – 2023 : eilėraščiai" (K. Širvinsko vardo XVII poezijos konkurso "Baltojo balandžio sugrįžimas" eilėraščių rinkinio sudarytoja), "Humoro medis – 2023 (8) : poezija" (rinkinio sudarytoja), "Pasivaikščiojimai – 10 : proza" (rinkinio sudarytoja).

2024 m. – "Humoro medis – 2024 (9) : poezija" (rinkinio sudarytoja).

Ji yra Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyriaus narė, 2002–2005 m. buvo šio skyriaus pirmininkė, yra Svėdasų bendruomenės organizatorė. Nuo 2005 m. ji priklauso paramos grupei "Tėvai, netekę vaikų", susibūrusioje Utenos pagrindinėje mokykloje, vienijančiai šeimas, patyrusias vaikų netektis. Ji yra Lietuvos menų ir mokslo asociacijos "Vydūno šviesa" narė, nuo 2015 m. – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė.

Ji yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narė.

A. Širvinskienė apdovanota aukščiausiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimu – "Gerumo žvaigžde" (2016 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2019 m.). Ji yra Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai" laureatė (2021 m.).

Laisvalaikiu skaito poezijos ir prozos knygas, mėgsta teatrą ir gamtą, domisi mistika ir netradicine medicina, organizuoja renginius.

Buvo ištekėjusi 1979 m., vyras Antanas Širvinskas (g. 1951 m.) – teisininkas, ekspertas. Santuokai iširus 1984 m., išsiskyrė 1990 m. Sūnus Karolis Širvinskas (1980–2001) – klierikas, literatas ir dailininkas.

Išsami A. Širvinskienės biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.), ji pristatyta biografiniame žinyne, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, "Kas yra kas Lietuvoje 2018. Šimtmečio leidimas" (2018 m.).