Jonas MIKALAJŪNAS
  Gimimo data: 1922-07-20
Gimimo vietovė: Meldučių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas agronomas

2021-06-16   |   Spausdinti

Tėvas Juozapas Mikalajūnas (1873–?) iš Meldučių ir Karolina Morkūnaitė-Mikalajūnienė (1876–?) iš Aniūnų – valstiečiai žemdirbiai. Brolis Antanas Mikalajūnas – pedagogas matematikos ir fizikos mokytojas.

Baigė pradžios mokyklą, Anykščių progimnaziją ir Utenos gimnaziją. 1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Kaune, įgijo agronomo išsilavinimą.

1950–1951 m. J. Mikalajūnas dirbo Anykščių mašinų-traktorių stotyje agronomu, 1951–1953 m. buvo Panevėžio cukraus fabriko agroinstruktorius.

1954–1990 m. J. Mikalajūnas dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų (Anykščių r.) bandymų stotyje moksliniu bendradarbiu, kol išėjo į pensiją.

1963 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje jis apsigynė kandidatinę disertaciją "Bulvių sodinimo gylis ir priežiūra Lietuvos TSR priesmėlio dirvožemiuose", 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, agronomijos daktaras.

J. Mikalajūnas parašė ir išleido informacinių leidinių bulvių auginimo klausimais: "Pagrindinės priemonės bulvių derlingumui didinti (1962 m.), "Kova su piktžolėmis bulvių pasėliuose" (1971 m.), "Už derlingą bulvių hektarą" (su Antanu Puodžiuku ir Ona Simanavičiene, rinkinio sudarytojas, 1976 m.). Jis paskelbė mokslinių straipsnių silosinių augalų, ypač kukurūzų, ir bulvių agrotechnikos klausimais, buvo "Žinijos" draugijos respublikinio lygmens lektorius.

Buvo vedęs, žmona Mirga Mikalajūnienė (1923–?). Liko našlys.

Mirė 2021 m. birželio ... d. Anykščiuose.