Albinas PUTRIMAS
  Gimimo data: 1928-02-05
Gimimo vietovė: Vilkabrukių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas biologas botanikas fiziologas

2018-10-16   |   Spausdinti

Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1928 m. lapkričio 4 d.

Tėvai: Dominykas Putrimas ir Emilija Putrimienė. Augo keturių vaikų šeimoje su dviem seserimis ir broliu. Seserys Kazimiera ir Elena, brolis Mindaugas Juozas.

1946 m. baigė Panevėžio 1-ąją berniukų gimnaziją. 1952 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologo augalų fiziologo išsilavinimą.

1949–1953 m. A. Putrimas dirbo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedroje vyresniuoju laborantu, 1953–1958 m. buvo šios katedros asistentas.

1958–1960 m. jis buvo Mokslinės-techninės informacijos ir propagandos instituto redaktorius, 1960–1961 m. – šio instituto Redakcinio skyriaus viršininkas.

1961–1964 m. jis studijavo aspirantūroje, 1964 m. parengė ir Vilniaus universitete apsigynė disertaciją "Anemonolio tipo fitoncidų dinamika ir fiziologinis veikimas", buvo biologijos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, biologijos daktaras.

Nuo 1964 m. A. Putrimas dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vėliau – šio instituto Patentų informacijos ir ekonominio vertinimo sektoriuje.

Tęsdamas pedagoginį darbą Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, jis dėstė augalų anatomiją, augalų citologiją su embriologijos pagrindais, augalų biochemiją.

A. Putrimas paskelbė mokslinių straipsnių apie fitoncidus ir augalų augimo stimuliatorius, buvo tęstinio leidinio "Chemijos pramonė" redaktorius (1961 m.).

Jis išleido knygą "Mikrobų pasaulyje" (1959 m.) ir mokymo priemonę aukštosioms mokykloms "Augalų fiziologijos laboratoriniai darbai" (su Jonu Dagiu ir Albertu Petru Bluzmanu, 1965 m.), paskelbė apie 10 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

Vedė 1958 m. gegužės 2 d., žmona Janina Putrimienė. Sūnus Raimundas Putrimas (g. 1960 m.) – inžinierius.

Mirė 1995 m. spalio 4 d. Vilniuje. Palaidotas Svėdasų (Anykščių r.) kapinėse.