Jonas SRIUBAS
  Gimimo data: 1942-01-15
Gimimo vietovė: Buivydų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius energetikas, kraštotyrininkas

2022-05-04   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Sriubas (1906–1953) ir Adelė Diečkutė-Sriubienė (1912–2000) – kaimo amatininkai. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vidurinysis. Sesuo Palmira Sriubaitė-Rukšienė (g. 1936 m.), brolis Danielius Sriubas (g. 1951 m.). Anksti mirus tėvui, užaugo su motina.

1950–1954 m. mokėsi Gikonių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, paskui tęsė mokslą vakarinėje mokykloje.

J. Sriubas dirbo Molėtų rajono Vykdomojo komiteto kultūros skyriuje kino mechaniko padėjėju, vėliau buvo Vilniaus elektros tinklų Utenos skyriaus vairuotojas-elektromonteris.

Jis neakivaizdžiai mokėsi technikume, studijavo aukštojoje mokykloje, įgijo inžinerinį išsilavinimą ir toliau dirbo techniku-inžinieriumi, buvo "Žemprojekto" vyresnysis inžinierius, grupės sektoriaus vadovas. Vėliau jis buvo Visasąjunginio mokslinio tyrimo elektroterminių įrenginių projektavimo-konstravimo instituto Lietuvos skyriaus konstruktorius, specialiojo sektoriaus vadovas.

1995–2006 m. jis dirbo Valstybinėje energetikos inspekcijoje vyresniuoju inžinieriumi inspektoriumi ir vykdė valstybinę Ignalinos atominės elektrinės priežiūrą tuo metu, kai joje buvo modernizuojamos saugumo sistemos. J. Sriubas buvo Ignalinos atominės elektrinės centrinės atestavimo komisijos narys.

11 metų jis dirbo ir Energetikų mokymo centre dėstytoju.

J. Sriubas parašė ir išleido ar padaugino mažu tiražu daugiau kaip 30 knygų ir brošiūrų, mokymo priemonių bei kraštotyros leidinių.

J. Sriubo leidiniai:

1995 m. – "Darbo sauga aptarnaujant elektros įrenginius" (metodinis leidinys).

1997 m. – "Techninis elektriko vadovas".

1999 m. – "Elektriko vadovas".

2000 m. – "Elektros įrenginių elektrinių parametrų matavimai" (mokymo priemonė elektros inžinieriams), "Buivydų kaimo praeitis : istoriniai, geografiniai, etnografiniai kaimo bruožai" (kraštotyros leidinys).

2002 m. – "Gikonių kaimas" (kraštotyros savilaidos leidinys).

2004 m. – "Utenos apskrities miestai ir miesteliai" (kraštotyros leidinys).

2005 m. – "Buivydų kaimas istorijos sūkuriuose : II dalis" (kraštotyros savilaidos leidinys).

2006 m. – "Srovės nuotėkio relės ir jų įrengimo rekomendacijos".

2007 m. – "Elektros įrenginių montuotojo ABC".

2008 m. – "Elektros energijos vartotojo atmintinė", "Pastolių įrengimas-montavimas", "Rytų Aukštaitijos elektrifikacija : praeities apžvalga" (kraštotyros leidinys).

2009 m. – "Elektrosauga, įžeminimai, potencialų, žaibosaugos įrenginiai", "Į senovę ir Leliūnų paribio kaimų praeitį pažvelgus" (kraštotyros leidinys), "Į praeities laikmečius pažvelgus" (kraštotyros leidinys).

2010 m. – "Dičių, Sriubų genealoginis medis" (giminės kraštotyros rinkinys).

2011 m. – "Senovė ir Kalendiškės kaimas : laikmečio praeitis – krašto istorija" (kraštotyros leidinys), "Klevėnai – pakelės kaimas" (kraštotyros savilaidos leidinys).

2012 m. – "Buivydai laiko tėkmėje" (kraštotyros leidinys).

2013 m. – "Senovė ir Leliūnų valsčius" (kraštotyros leidinys), "Juškonys ir jų praeitis" (kraštotyros savilaidos leidinys).

2014 m. – "Senovė ir Skiemonių valsčius" (kraštotyros leidinys), "Diktarai ir jų praeitis" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Trakiniai ir jų praeitis (Skiemonių seniūnija)" (kraštotyros savilaidos leidinys).

2015 m. – "Mozūriškiai" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Pagrįžai (Anykščių rajonas) : išnykęs kaimas" (kraštotyros savilaidos leidinys).

2016 m. – "Paežeriai : kaimas prie Rubikių ežero" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Terpežeriai : kaimas prie Rubikių ežero" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Strazdiškis : išnykęs kaimas" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Kukaškos : išnykęs kaimas" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Balteniai" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Jėgainės-malūnai Rytų Aukštaitijoje : enciklopedinis žinynas" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Buivydai XIX–XX a. : senovė ir praeitis" (kraštotyros savilaidos leidinys).

2017 m. – "Gudiškių kaimas" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Kalvelių kaimas" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Smulkis ir jo apylinkės kaimai" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Aukštaitijos kaimų praeities atspindžiai" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Elektros jėgainės Rytų Aukštaitijoje" (kraštotyros savilaidos leidinys), "Kraštotyrininko pamąstymai apie praeitį" (savilaidos leidinys).

J. Sriubas yra kraštotyrininkas, nuo 2012 m. – Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys.

J. Sriubo iniciatyva ir rūpesčiu jo gimtajame Buivydų kaime prie piliakalnio, buvusio Alkakalnio, Milžinų kapų ir kitur pastatyti penki paminkliniai akmenys su užrašais. Nuo 1999 m. gimtajame Buivydų kaime jis organizavo penkis buvusių kaimo gyventojų – kraštiečių susitikimus.

Už taurų darbą, tyrinėjant tautos kultūros paveldą, jis apdovanotas Lietuvos kraštotyros draugijos padėka (2018 m.).

Vedęs, žmona Angelė Sriubienė – mokytoja. Dukterys: Jurgita Sriubaitė – pedagogė ir Sigita Sriubaitė – pedagogė.