Jonas KARVELIS
  Gimimo data: 1877-09-07
Gimimo vietovė: Elmininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Verslininkas energetikas, mecenatas

2022-08-18   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Karvelis (1850–1906) ir Teofilė Augustinaitė-Karvelienė (1855–1946) – valstiečiai žemdirbiai. Sesuo Antanina Karvelytė-Laskauskienė (1875–1970) – žemdirbė. Pusbrolis (tėvo brolio Juozapo sūnus) Balys Karvelis (1911–1996) – aviakonstruktorius.

1877 m. rugsėjo 11 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Justinas Mikolajevskis, krikštatėviais buvo valstiečiai Juozapas Petronis ir Karolina Šiukščiūtė.

Savarankiškai mokėsi, Varšuvoje (Lenkija) rinko žinias apie vandens malūnų įrengimą. Kartu su Juozu Vilnoniu 1910 m. jis pastatė Anykščiuose Šventosios užtvanką ir įrengė vandens malūną, buvo jo administratorius. 1913 m. jis iš Jono Pukenio įsigijo seną medinį namą su žemės sklypu Ažupiečiuose, netoli užtvankos ant Šventosios kranto, ir pradėjo jį remontuoti, bet, netrukus kilus Pirmajam pasauliniam karui, 1915 m. Anykščius paliko ir pasitraukė į Rusiją.

1915–1918 m. J. Karvelis gyveno Sankt Peterburge (Rusija), iš pradžių dirbo valstybinių popierių gamybos įmonės mechaniniame skyriuje šaltkalviu, vėliau iki 1917 m. – Monetų rūmų pinigų kalykloje pinigų kalėju. Jis buvo 1917–1918 m. revoliucinių įvykių liudininkas.

1918 m. pabaigoje J. Karvelis grįžo į Anykščius, čia lapkričio 19 d. buvo išrinktas pirmojo Anykščių valsčiaus komiteto nariu.

1919–1940 m. J. Karvelis su Jonu Vilnoniu, Juozu Vilnoniu ir kitais dalininkais įrengė, valdė ir eksploatavo vandens malūną ir elektrinę prie Šventosios upės užtvankos Anykščiuose, buvo jos vyriausiasis tvarkytojas, taip pat su bendrasavininkiais turėjo lentpjūvę ir milo vėlyklą.

1920–1923 m. jis kartu su Juozu Vilnoniu kapitaliai rekonstravo senąjį vandens malūną, įrengė tris turbinas, eksploatavo dvejas girnas ir vieną diskinį pjūklą medienai pjauti.

1925 m. spalio 31 d. J. Karvelis kartu su kitais Anykščių verslininkais (Adomu Laskausku ir Juozu Laskausku iš Lagedžių bei Antanu Laskausku iš Pienionių) įkūrė "Anykščių elektros šviesos bendrovę" ir sukomplektavo įrangą elektros energijai Anykščiuose gaminti ir tiekti. J. Karveliui priklausė vienas ketvirtadalis šios įmonės.

1938 m. birželio 18 d. J. Karvelis kartu su anykštėnais Jonu Vilnoniu ir Alfonsu Laskausku bei Anykščių viensėdyje gyvenusia Julija Vilnoniene-Žekoniene bei jos mažamečiu sūnumi Vytautu Vilnoniu įkūrė "Anykščių ūkiškojo vandens malūno bendrovę", turėjusią tikslą eksploatuoti vandens malūną su lentpjūve ant Šventosios kranto Anykščiuose. J. Karveliui priklausė vienas ketvirtadalis šios įmonės.

Kaip įtakingas pramonininkas J. Karvelis nuo 1938 m. buvo Sąjungos ginkluotosioms pajėgoms remti Anykščių skyriaus valdybos narys, 1940 m. buvo išrinktas Lietuvos verslininkų sąjungos Anykščių skyriaus valdybos nariu.

1940 m. malūnas ir elektrinė buvo nacionalizuoti, J. Karvelis buvo paskirtas ir dirbo įmonės direktoriumi. Vokiečių okupacijos laikotarpiu 1941–1944 m. jis ir toliau dirbo elektrinėje, organizuodamas jos ir kartu veikusios lentpjūvės darbą.

Po Antrojo pasaulinio karo 1949 m. nacionalizavus jo namą, J. Karvelis toliau gyveno Vilniuje, daugiau nei dešimtmetį rašydamas prašymus ir įrodinėdamas, kad asmeninio namo netekęs nepagrįstai. Kai vilties atgauti atimtą turtą neliko, 1972 m. J. Karvelis savo teises į pastatą padovanojo pusbroliui Baliui Karveliui.

1972–1980 m. jis praleido senatvę pas gydytoją Juzefą Gailiūtę-Šeigienę (1926–2015) Druskininkuose.

Susituokė 1925 m. liepos 16 d. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje, santuoką palaimino kunigas Augustinas Liepinis, žmona Ona Zabielaitė-Karvelienė (1899–1955) – dainininkė solistė, muzikos pedagogė. Liko našlys. Vaikų neturėjo.

Mirė 1980 m. gegužės 28 d. Druskininkuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse giminės kape prie žmonos ir jos artimųjų. Kapas aptvertas aukšta geležine tvorele, jį ženklina raudono granito skulptūrinis paminklas – gulinti atversta knyga su iškaltu įrašu: "A+A / Šeima / Zabielų / Elžbieta / mirė 1923-II-23 / Jonas / 1929-II-9 / Julė / 1944-IV-17 / Ona Zabielaitė- / Karvelienė / 1899–1955-VIII-29 / Karvelis / Jonas / 1877–1980".

Išleista biografinė apysaka apie J. Karvelį ir jo šeimą – Rimanto Vanago "Malūnininkas ir mėnuo" (2005 m.).

Prie namo Tilto g. 2, Anykščiuose, 2011 m. buvo įrengta memorialinė lenta su įrašu "Šiuose / verslininko / Jono Karvelio namuose / 1925–1948 m. skambėjo / Italijos ir Graikijos / operos teatrų dainininkės / Onos Zabielaitės-Karvelienės / (Anos Zabello) / balsas". Rekonstruojant pastatą, 2020 m. lenta buvo pašalinta.