Jonas KARVELIS
  Gimimo data: 1877-09-07
Gimimo vietovė: Elmininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Verslininkas energetikas, mecenatas

2020-12-19   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Karvelis (1850–?) ir Teofilė Augustinaitė-Karvelienė (1855–?) – valstiečiai žemdirbiai. Sesuo Juozapota Karvelytė (1875–?). Pusbrolis Balys Karvelis (1911–1996) – aviakonstruktorius.

1877 m. rugsėjo 11 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Justinas Mikolajevskis, krikštatėviais buvo valstiečiai Juozapas Petronis ir Karolina Šiukščiūtė.

Savarankiškai mokėsi, Varšuvoje (Lenkija) rinko žinias apie vandens malūnų įrengimą. Kartu su Juozu Vilnoniu 1910 m. jis pastatė Anykščiuose Šventosios užtvanką ir įrengė vandens malūną, buvo jo administratorius.

Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Sankt Peterburge (Rusija), iki 1917 m. dirbo Monetų rūmų pinigų kalykloje pinigų kalėju. Buvo 1917–1918 m. revoliucinių įvykių liudininkas.

1918 m. J. Karvelis grįžo į Anykščius, čia lapkričio 19 d. buvo išrinktas pirmojo Anykščių valsčiaus komiteto nariu.

1919–1940 m. J. Karvelis su Jonu Vilnoniu, Juozu Vilnoniu ir kitais dalininkais valdė ir eksploatavo malūną ir elektrinę prie Šventosios upės užtvankos Anykščiuose, buvo jos vyriausiasis tvarkytojas, taip pat turėjo lentpjūvę ir milo vėlyklą.

1920–1923 m. jis kartu su Juozu Vilnoniu kapitaliai rekonstravo senąjį vandens malūną, įrengė tris turbinas, eksploatavo dvejas girnas ir vieną diskinį pjūklą medienai pjauti.

1925 m. spalio 31 d. J. Karvelis kartu su kitais Anykščių verslininkais (Adomu Laskausku ir Juozu Laskausku iš Lagedžių bei Antanu Laskausku iš Pienionių) įkūrė "Anykščių elektros šviesos bendrovę" ir sukomplektavo įrangą elektros energijai Anykščiuose gaminti ir tiekti.

Kaip įtakingas pramonininkas J. Karvelis nuo 1938 m. buvo Sąjungos ginkluotosioms pajėgoms remti Anykščių skyriaus valdybos narys, 1940 m. buvo išrinktas Lietuvos verslininkų sąjungos Anykščių skyriaus valdybos nariu.

1940 m. malūnas ir elektrinė buvo nacionalizuoti, J. Karvelis buvo paskirtas ir dirbo įmonės direktoriumi.

Po Antrojo pasaulinio karo J. Karvelis gyveno Vilniuje, 1972–1980 m. praleido senatvę pas gydytoją Juzefą Gailiūtę-Šeigienę (1926–2015) Druskininkuose.

Susituokė 1925 m. liepos 16 d. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje, žmona Ona Zabielaitė-Karvelienė (1899–1955) – dainininkė solistė, muzikos pedagogė. Liko našlys. Vaikų neturėjo.

Mirė 1980 m. gegužės 28 d. Druskininkuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse giminės kape prie žmonos. Kapas aptvertas aukšta geležine tvorele, jį ženklina raudono granito skulptūrinis paminklas – gulinti atversta knyga su iškaltu įrašu: "A+A / Šeima / Zabielų / Elžbieta / mirė 1923-II-23 / Jonas / 1929-II-9 / Julė / 1944-IV-17 / Ona Zabielaitė- / Karvelienė / 1899–1955-VIII-29 / Karvelis / Jonas / 1877–1980".

Išleista biografinė apysaka apie J. Karvelį ir jo šeimą – Rimanto Vanago "Malūnininkas ir mėnuo" (2005 m.).

Prie namo Tilto g. 2, Anykščiuose, 2011 m. įrengta memorialinė lenta su įrašu "Šiuose / verslininko / Jono Karvelio namuose / 1925–1948 m. skambėjo / Italijos ir Graikijos / operos teatrų dainininkės / Onos Zabielaitės-Karvelienės / (Anos Zabello) / balsas".