Bronius KARVELIS
  Gimimo data: 1934-04-30
Gimimo vietovė: Klevėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žemdirbys, kraštotyrininkas, literatas

2013-08-28   |   Spausdinti

Tėvai: Alfonsas Karvelis (1898–1981) iš Paluknių – daraktorius, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, žemdirbys ūkininkas, ir Marijona Kisielytė-Karvelienė (1902–1965) iš Klevėnų – žemdirbė, turėjo 36 hektarus žemės. Augo su trim seserimis: Pranė Karvelytė-Atkočienė (g. 1927 m.) – pedagogė, Marija Karvelytė-Mikulėnienė (g. 1937 m.) – žemdirbė ir Ona Karvelytė-Bivainienė (g. 1939 m.) – agronomė. Brolis Juozas Karvelis (1932–1933) mirė vaikystėje. Sūnėnas (sesers Pranės sūnus) Vydmantas Atkočius (g. 1950 m.) – mokslininkas gydytojas.

Gimęs senelių Karvelių namuose Palukniuose, kur laikinai buvo išvykusi motina, nuo kūdikystės augo ir iki senatvės liko gyventi Klevėnuose senojoje giminės sodyboje, kuri vienintelė iš senojo kaimo XX a. pirmojoje pusėje liko neiškelta į vienkiemius, o XX a. antrojoje pusėje išvengė melioracijos.

1942–1946 m. mokėsi Juškonių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, metus praleido, dirbdamas tėvų ūkyje, paskui 1947–1950 m. baigė Skiemonių (Anykščių r.) septynmetę mokyklą.

Gyvendamas gimtuosiuose Klevėnuose, 1950–1951 m. B. Karvelis dirbo "Aušros" kolūkyje lauko darbininku, 1951–1976 m. buvo Lenino kolūkio laukininkystės brigados darbininkas. Nuo 1976 m., patyręs dešinės rankos traumą, po nelaimės liko su negalia, tik iš dalies darbingas. 1976–1992 m. jis dirbo "Anykščių šilelio" kolūkyje lauko darbininku bei pašarų vežiku, kol šis ūkis iširo. 1992–1994 m. jis buvo Burbiškio agroserviso kooperatyvo darbininkas, kol išėjo į pensiją.

B. Karvelis nuo mokyklinių metų rašo eilėraščius, vaizdelius. Jo kūryba buvo publikuota laikraščiuose "Kolektyvinis darbas", "Ūkininko patarėjas", žurnale "Ūkininkas".

Jis parašė ir išleido apybraižų ir eilėraščių rinkinį "Prie didelio kelio" (2005 m.) apie gimtąjį Klevėnų kaimą, humoro ir satyros rinkinį "Nuodėmingoji Ožkelė" (apipavidalino Rūta Smalskienė, 2006 m.), eilėraščių rinkinį "Su svajonių burėmis" (2008 m.).

Laisvalaikiu kaupia asmeninę biblioteką lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis, renka istorinę medžiagą apie Skiemonių kraštą, puoselėja retus augalus savo sodyboje.

Viengungis.